Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Hội Thảo “Người Thầy Cho Doanh Nghiệp Mới”

Nhận tin tức mới
Chương Trình Hội Thảo “Người Thầy Cho Doanh Nghiệp Mới”
11/09/2012

Quý anh chị có nhu cầu giao lưu kết nối doanh nghiệp xin mời đăng ký tham dự Hội Thảo Thông Tin cho doanh nhân tham dự chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp.

Thông tin về chương trình Hội Thảo:

Thời gian: Ngày thứ Ba, 11 tháng 9 năm 2012 | 10:00 – 11:00 giờ sáng

Địa điểm: Business Resource Centre, 40 King Street, Saint John, New Brunswick

(Vui lòng ghi danh trước 7 tháng 9, 2012, xin gọi 658-2877 hay email mentorship@enterprisesj.com)

Hãy tham dự để kết nối cùng cộng đồng doanh nghiệp cũng như tìm hiểu thông tin về chương trình tư vấn miễn phí dành cho doanh nghiệp mới nhập cư.

Hội thảo chương trình Người Thầy cho Doanh Nghiệp mới