Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Danh Mục Mạng Lưới Việc Làm Cho Người Nhập Cư

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Hội đồng lao động người nhập cư Toronto (TRIEC) gần đây vừa thành lập danh mục mạng lưới việc làm dành cho người nhập cư nhằm hỗ trợ những người mới đến tìm được việc làm trong môi trường mới.

Hội đồng lao động người nhập cư Toronto cùng với tổ chức hỗ trợ người nhập cư – một tổ chức mà người mới đến ở Ontario rất quan tâm đã phân loại và liệt kê gần 50 hệ thống công việc làm khác nhau nhằm phục vụ hơn 30.000 người nhập cư ở đây. Theo TRIEC, danh mục này rất có giá trị, không chỉ có giá trị đối với những người mới nhập cư mà còn có giá trị đối với những người đang tim việc làm, các tổ chức hỗ trợ người nhập cư, các tổ chức chính phủ và các tổ chức việc làm khác. Danh mục này được thành lập như là dự án mạng lưới việc làm dành cho người nhập cư của TRIEC.