Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội đồng lao động người nhập cư Toronto thiết lập danh mục mạng lưới việc lam cho người nhập cư

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Hội đồng lao động người nhập cư Toronto (TRIEC) gần đay vừa thanh lập danh mục mạng lưới việc lam danh cho người nhập cư nhằm hỗ trợ những người mới đến tim được việc lam trong moi trường mới.
TRIEC, cung với tổ chức hỗ trợ người nhập cư  một tổ chức mà người mới đến ở Ontario rất quan tâm đa phan loại va liệt ke gần 50 hệ thống cong việc lam khac nhau nhằm phục vụ hơn 30.000 người nhập cư ở đay.
Theo TRIEC, danh mục nay rất co gia trị, khong chỉ co gia trị đối với những người mới nhập cư ma con co gia trị đối với những người đang tim việc lam, cac tổ chức hỗ trợ người nhập cư, cac tổ chức chinh phủ va cac tổ chức việc lam khac.
Danh mục nay được thanh lập như la dự an Mạng lưới việc lam danh cho người nhập cư của TRIEC.