Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội Đồng Đa Văn Hóa New Brunswick Ra Mắt Chương Trình Cho Vay Đối Với Người Nhập Cư Làm Việc Ngoài Chuyên Môn Trước Đây

Nhận tin tức mới
Hội Đồng Đa Văn Hóa New Brunswick Ra Mắt Chương Trình Cho Vay Đối Với Người Nhập Cư Làm Việc Ngoài Chuyên Môn Trước Đây
29/05/2017
Hội đồng đa văn hóa New Brunswick (NBMC) đã khởi xướng một sáng kiến ​​giúp người nhập cư được đào tạo để thu hẹp khoảng cách giữa kinh nghiệm làm việc trước đây và khả năng làm việc trong lĩnh vực này tại Canada.

Một dự án thí điểm của liên bang cũng đã chạy từ 2011-2015 cung cấp hỗ trợ tài chính cho người nhập cư thực hiện tiến trình Xác nhận chứng chỉ bằng cấp nước ngoài.

Giờ đây, NBMC đang tiếp tục thực hiện dự án thí điểm, cung cấp tới 15.000 đô la Mỹ để hỗ trợ tài chính cho các ứng viên hội đủ điều kiện.
Alex LeBlanc, giám đốc điều hành của NBMC, giải thích rằng “Rất phổ biến là mọi người có chứng chỉ giáo dục, đào tạo từ các nước khác đặc biệt nếu họ đến định cư khi đã trưởng thành.
“Họ có nghề nghiệp, họ làm việc ở quê nhà và khi họ đến Canada, họ có những kinh nghiệm và tài năng lớn  mà họ có thể cống hiến cho các nền kinh tế địa phương của chúng tôi, nhưng quá trình được điều tiết hoặc chứng nhận trên thị trường lao động Canada có thể rất khó khăn cho họ hòa nhập”.

“Chương trình cho vay hướng nghiệp” dành cho người thường trú, những người được đề cử tỉnh bang và công dân Canada có chứng chỉ nước ngoài bị mất việc làm hoặc thất nghiệp và đã được chấp nhận tham gia chương trình tái chứng nhận bằng cấp của liên bang.
Các khoản vay này tương tự như khoản vay dành cho sinh viên, tuy nhiên các tiêu chí để nhận nó là khá khác nhau.

LeBlanc giải thích: “Vì những người nhập cư đến không có lịch sử tín dụng tại Canada nên khó có thể tiếp cận các khoản cho vay sinh viên và vay ngân hàng truyền thống. “Khoản vay này mặt khác không xem xét lịch sử tín dụng, nó xét đến yếu tố cá nhân, nó xét đến kinh nghiệm từ các chứng chỉ ở nước ngoài”.

Jael Duarte, quản lý dự án của NBMC, cũng là một người nhập cư từ Colombia. Cô tin rằng khá thường xuyên trở ngại duy nhất cho người nhập cư đang thiếu việc làm là chi phí liên quan đến đào tạo lại. Duarte cho biết: “Khi bạn hiểu những gì bạn phải làm phát sinh vấn đề chi phí. “Bạn có thể có một gia đình, có trách nhiệm với con cái của bạn, và có thể khó có đủ chi phí để trang trải tất cả các tiến trình tái đào tạo bản thân”.