Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Hoãn Áp Dụng Dự Thảo Điều Chỉnh Giảm Tuổi Con Phụ Thuộc

Nhận tin tức mới
Canada Hoãn Áp Dụng Dự Thảo Điều Chỉnh Giảm Tuổi Con Phụ Thuộc
24/12/2013

Dự thảo di trú giảm độ tuổi của con phụ thuộc từ dưới 22 tuổi đến dưới 19 tuổi được công bố trước đây trên Công báo Canada phần I vào ngày 18/05/2013, cùng với những thay đổi pháp lý đề xuất cho chương trình diện bảo lãnh ông bà và cha mẹ (PGP).

Dự thảo thay đổi độ tuổi của trẻ em phụ thuộc sẽ không được áp dụng tại thời điểm chương trình PGP mở lại ngày 2/1/2014Qui định hiện hành về con phụ thuộc vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có dự thảo mới

Một số câu hỏi thường gặp
Hỏi: Thành viên nào trong gia đình có thể cùng nhập cư với tôi đến Canada khi tôi nhập cư?
Đáp: Các thành viên nào trong gia đình có thể cùng nhập cư với người đứng đơn chính khi nhập cư Canada bao gồm: vợ hoặc chồng của bạn hoặc người phối ngẫu sống chung không kết hôncon phụ thuộc của bạnngười phối ngẫu hay con cái phụ thuộc của người phối ngẫu sống chung không kết hôn và con phụ thuộc của con phụ thuộcCha mẹ, ông bà và các thành viên khác trong gia đình không thể đến Canada với bạn. Tuy nhiên, bạn có thể nộp đơn bảo lãnh cho họ đến Canada sau khi bạn nhập cư.
Hỏi: Qui định về con phụ thuộc
Đáp: Một đứa trẻ phụ thuộc vào cha mẹ về tài chính và các hỗ trợ khác. Con trai hay con gái được coi là người con phụ thuộc của cha mẹ khi đứa trẻ dưới 22 tuổi, không có một người phối ngẫu hoặc người sống chung không kết hôn, hoặc một sinh viên toàn thời gian trên cơ sở liên tục từ trước khi 22 tuổi, đã dựa chủ yếu vào hỗ trợ tài chính của cha mẹ từ thời gian đó, hoặc 22 tuổi trở lên, và đã trở thành một người phối ngẫu trước tuổi 22, và đã là một sinh viên toàn thời gian trên cơ sở liên tục từ trước tuổi 22, và đã dựa chủ yếu vào hỗ trợ tài chính của cha mẹ kể từ khi họ trở thành một người phối ngẫu hoặc sống chung không kết hôn, hoặc 22 tuổi trở lên, đã dựa chủ yếu vào hỗ trợ tài chính của cha mẹ từ trước tuổi 22 vì một tình trạng thể chất hoặc tâm thần.
(Theo CIC)