Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hồ Sơ Việt Nam Diện Doanh Nhân Manitoba Chiếm 4% Tổng Hồ Sơ Được Mời Nộp Đơn

Nhận tin tức mới
Hồ Sơ Việt Nam Diện Doanh Nhân Manitoba Chiếm 4% Tổng Hồ Sơ Được Mời Nộp Đơn
15/07/2015

Tính đến 13 tháng 7, Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 110 Thư Mời Nộp Đơn (10 Thư Mời Nộp Đơn được phát hành mỗi tuần) trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 95 đến 82 điểm. Trong đó, hồ sơ từ Việt Nam chiếm 4% tổng số.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 20 đơn di trú diện doanh nhân trên tổng số Thư Mời Nộp Đơn phát hành.

(Cre: Invest in Manitoba)