Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hệ Thống Điểm Dự Thảo Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang

Nhận tin tức mới
Hệ Thống Điểm Dự Thảo Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang
12/09/2012

Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker – FSW) cung cấp thông tin về điểm số của chương trình như sau:

Thang điểm cũ Thang điểm mới
Yếu tố Điểm Yếu tố Điểm
Ngôn ngữ thứ nhất Tối đa 16 Ngôn ngữ thứ nhất Tối đa 24
không qui định điểm tối thiểu để nộp đơn Yêu cầu điểm tối thiểu CLB cấp độ 7
Cấp độ cơ bản (tương đương CLB / NCLC 4 hoặc 5) Tối đa 2 điểm

(1 điểm/ kỹ năng)

Cấp độ cơ bản (tương đương CLB/ NCLC 7) 16 điểm

(4 điểm/ kỹ năng)

Cấp độ khá (tương đương CLB/ NCLC 6 hoặc 7) Tối đa 8 điểm

(2 điểm/ kỹ năng)

Cấp độ khá (tương đương CLB/ NCLC8) 20 điểm

(5 điểm/ kỹ năng)

 

Cấp độ lưu loát tương đương CBL NCLC8 trở lên) Tối đa 16 điểm (4 điểm/ kỹ năng Cấp độ lưu loát (tương đương CBL NCLC9) 24 điểm

(6 điểm/ kỹ năng)

Ngôn ngữ thứ 2 Tối đa 8 điểm Ngôn ngữ thứ 2

(đạt tất cả các kỹ năng tương đương CLB/NCLC 5)

Tối đa 4 điểm
Độ tuổi Tối đa 10 điểm Độ tuổi Tối đa 12 điểm
21-49 tuổi 10 điểm 18-35 tuổi 12 điểm
20 hoặc 50 tuổi 8 điểm 36 tuổi 11 điểm
19 hoặc 51 tuổi 6 điểm 37 tuổi 10 điểm
18  hoặc 52 tuổi 4 điểm (Giảm 1 điểm mỗi năm)
17 hoặc 53 tuổi 2 điểm 46 tuổi 1 điểm
Nhỏ hơn 17 hoặc lớn hơn 53 tuổi 0 điểm Từ 47 tuổi trở lên 0 điểm
không qui định giới hạn tuổi được nộp đơn
Kinh nghiệm làm việc Tối đa 21 điểm Kinh nghiệm làm việc Tối đa 15 điểm
1 năm 15 điểm 1 năm 9 điểm
2 năm 17 điểm 2-3 năm 11 điểm
3 năm 19 điểm 4-5 năm 13 điểm
4 năm trở lên 21 điểm Từ 6 năm trở lên 15 điểm
Học vấn Tối đa 25 điểm Học vấn Tối đa 25 điểm
Điểm sẽ được tính dựa trên thẩm định bằng cấp bởi 1 tổ chức được chỉ định, cho thấy bằng/ chứng chỉ nước ngoài đó được đánh giá tương đương tại Canada
 các chứng chỉ không được công nhận ở Canada sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn
Thạc sỹ hoặc tiến sỹ có tổng số năm học từ 17 năm trở lên 25 điểm Tiến sỹ 25 điểm
Có từ 2 bằng đại học trở lên hoặc bằng cao đẳng/ nghề 3 năm, với tổng số năm học từ 15 năm trở lên 22 điểm Bằng thạc sỹ hoặc chuyên sâu sau Đại học 23 điểm
Bằng Đại học 2 năm trở lên hoặc bằng nghề 2 năm trở lên với tối thiểu 14 năm học 20 điểm Từ 2 chứng chỉ/ bằng học sau phổ thông trung học trở lên. Trong đó có ít nhất 1 bằng học 3 năm hoặc lâu hơn 22 điểm
1 bằng Đại học (1 năm) hoặc chứng chỉ sau PTTH với tối thiểu 13 năm học trở lên 15 điểm Một bằng 3 năm hoặc lâu hơn  sau PTTH 21 điểm
Bằng/ chứng chỉ 1 năm sau PTTH với tối thiểu 12 năm học 12 điểm Bằng/ chứng chỉ 2 năm sau phổ thông trung học 19 điểm
Tốt nghiệp PTTH 5 Bằng/ chứng chỉ 1 năm sau PTTH 15 điểm
Chưa hoàn thành PTTH 0 điểm Bằng PTTH 5 điểm
Sự sắp xếp công việc sẵn
LMO
10 điểm Sự sắp xếp công việc sẵn.

AEO

10 điểm
Yếu tố hòa nhập Tối đa 10 điểm Yếu tố hòa nhập Tối đa 10 điểm
Bằng cấp của vợ/ chồng đi kèm 5 điểm Đương đơn đã từng làm việc ở Canada cấp độ A, 0, B tối thiểu 1 năm 10 điểm
Đương đơn hoặc vợ/ chồng của đương đơn đã học ở Canada 5 điểm Đương đơn hoặc vợ/ chồng đi kèm đương đơn đã học ở Canada 5 điểm
Đương đơn hoặc vợ/ chồng đương đơn đã làm việc ở Canada 5 điểm Vợ/ chồng đi kèm đương đơn từng làm việc ở Canada 5 điểm
Người thân ở Canada 5 điểm Người thân ở Canada từ 18 tuổi trở lên 5 điểm
Sắp xếp công việc 5 điểm Sắp xếp công việc 5 điểm
Ngoại ngữ người đi kèm 0 điểm Vợ/ chồng người đi kèm thi ngoại ngữ đạt tối thiểu CLB/NCLB 4 5 điểm
Điểm đạt hồ sơ 67 Điểm đạt hồ sơ 67

So sánh điểm chuẩn CLB và điểm IELTS tương đương
Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang

Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Canada cùng Kornova
Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com