Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hạn mức mục tiêu hồ sơ định cư Canada diện kinh tế năm 2012

Nhận tin tức mới
01/01/2012
Diện nhân viên tay nghề cao liên bang (Federal Skilled Workers) – 61,000
Diện nhân viên tay nghề cao Quebec (Quebec Skilled Workers) – 34,300
Diện đầu tư kinh doanh liên bang (Federal Business) – 4300
Diện đầu tư kinh doanh Quebec (Quebec Business) – 5200
Diện đề cử tỉnh bang (Provincial Nominee Programs) – 44500
Diện kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class) – 7200

Theo Cic