Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Giúp Đỡ Những Người Mới Nhập Cư Đạt Được Thành Công

Nhận tin tức mới
Giúp Đỡ Những Người Mới Nhập Cư Đạt Được Thành Công
15/08/2014
Ngày 14 Tháng Tám năm 2014Thư ký Quốc hội Canada, đã tham dự lễ khai trương trung tâm Chăm sóc Trẻ nhỏ cho Người mới đến (CNC) và công bố số vốn ngân sách đầu tư hơn 2 triệu CAD cho dịch vụ hỗ trợ an cư.

Trung tâm CNC mới sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ mới đến các dịch vụ chăm sóc trẻ em trong khi họ tận dụng những trợ giúp của các chương trình an cư.

Tọa lạc tại Trung tâm trợ giúp thất nghiệp Windsor, CNC cung cấp chăm sóc trẻ em tại chỗ cho những người mới nhập cư, những người muốn sử dụng tiện ích của dịch vụ an cư dài hạn, chẳng hạn như tham gia các khóa đào tạo ngôn ngữ hoặc gởi chăm sóc trẻ em trong thời gian ngắn, để có thể tham dự các cuộc hẹn hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ an cư ngắn hạn. Các dịch vụ an cư đảm bảo những người mới có thể đóng góp cho nền kinh tế Canada nhanh hơn và đạt được thành công trong thị trường lao động.

Các Trung tâm Trợ giúp thất nghiệp là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận cung cấp các chương trình và dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như tư vấn việc làm, giáo dục và nghề nghiệp trong các lĩnh vực tại khu vực Windsor và hạt Essex.
Các điểm quan trọng
Vào tháng Tư năm 2013, Chính phủ Canada đã ra mắt các trung tâm CNC với tiêu chuẩn mới cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em được cung cấp bởi cácổ chức cung cấp dịch vụ chính phủ tài trợ.
CNC được thiết kế để giảm các rào cản cho người mới đến cơ hội tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ an cư do không có khả năng tài chính để gởi chăm sóc cho con cái của họ trong khi họ tham gia các chương trình hỗ trợ an cư mà được đánh giá rất quan trọng để họ hội nhập Canada.
Chương trình hỗ trợ an cư mang lại định hướng ​​giúp người mới hòa nhập nhanh chóng vào cộng đồng và thị trường lao động của chúng tôi, chẳng hạn như các khóa đào tạo ngôn ngữ, tư vấn nghề nghiệp và thông tin định hướng.
Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada  tài trợ hơn 2 triệu CAD đến Trung tâm Trợ giúp thất nghiệp để đảm bảo những người mới đến có sự hỗ trợ cần thiết để hội nhập vào xã hội Canada.

Costas Menegakis, Thư ký Quốc hội của Bộ Quốc tịch Canada và Bộ trưởng Di trú Chris Alexander cho biết :Chính phủ của chúng tôi tự hào cung cấp cho các hướng dẫn định hướng và ​​hỗ trợ giúp người mới nhập của chúng tôi đạt được thành công. Bằng cách tiếp tục đầu tư vào dịch vụ an cư trên khắp Canada, chúng tôi đảm bảo rằng những người mới hòa nhập vào cộng đồng mới của mình và đóng góp cho thị trường lao động Canada và nền kinh tế lâu dài”.

(Cre: CIC news)