Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Federal Skilled Workers Đánh Giá Khả Năng Ngoại Ngữ

Nhận tin tức mới
13/02/2010

Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Quốc tịch và Nhập cư, Ông Jason Kenney công bố về việc Chính phủ Canada đang sắp xếp lại qui trình đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng viên chương trình Nhân viên trình độ cao, tay nghề cao và chương trình dành cho đối tượng có kinh nghiệm sống và làm việc tại Canada của liên bang.

Bộ trưởng cho biết: “Yêu cầu về khả năng ngoại ngữ không thay đổi. Nhưng bắt đầu kể từ ngày 10/04/2010, người nộp đơn sẽ được yêu cầu chứng minh khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ngay tại thời điềm nộp hồ sơ. Yêu cầu mới nay hỗ trợ chúng tôi thực hiện được cam kết giải quyết hồ sơ nhanh chóng, công bằng và hiệu quả”.

Theo như trước đây, để chứng minh trình độ ngoại ngữ của mình thì đương đơn có thể nộp độc lập chứng chỉ tiếng Anh hay tiếng Pháp, kết quả kiểm tra được cấp bởi cơ quan độc lập thứ 3 hoặc gởi thư giải trinh đến viên chức cấp visa. Thư giải trình khả năng ngoại ngữ chỉ dành cho những người có ngôn ngữ chính là tiếng Anh hoặc Pháp. Tuy nhiên, nhiều người ngôn ngữ chính không phải l tà tiếng Anh hoặc Pháp đã lợi dụng viết thư giải trình này. Nếu hồ sơ nộp không chứng minh đủ khả năng ngoại ngữ thì sẽ được yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng, dẫn đến làm chậm quá trình xử lý hồ sơ có khi đến vài tháng.

Bộ trưởng Kenney nói thêm “Chúng tôi mong rằng những người nộp đơn sẽ có khả năng ngoại ngữ thực tế đúng như họ kê khai trong hồ sơ. Bây giờ, những người nộp đơn theo hai diện này chỉ sẽ có một cơ hội để chứng minh khả năng ngoại ngữ của mình. Họ vẫn có thể viết thư giải trình khả năng ngoại ngữ của mình gởi đến viên chức cấp visa nếu họ muốn, nhưng cơ hội chỉ có một lần duy nhất”. Để cho tiến trình hồ sơ được nhanh hơn, công bằng hơn, tất cả những người nộp đơn được khuyến khích phải nộp kết quả kiểm tra ngoại ngữ của mình. Kết quả kiểm tra này thể hiện rõ ràng từng kỹ năng ngoại ngữ của đương đơn trước khi nộp hồ sơ. Khi nộp bằng chứng chứng minh khả năng ngoại ngữ, người nộp đơn không thể biết kết quả cho đến khi viên chức cấp visa xem xét hồ sơ, sau khi bộ hồ sơ chính thức và lệ phi nộp đơn được chuyển đến CIC (Cục Di trú Canada).

“Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích những người không sử dụng tiếng Anh hoặc Pháp là ngôn ngữ chính nên đi thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ” ? Bộ trưởng nói. “Chúng tôi không muốn người nộp đơn phải ngạc nhiên nếu như bằng chứng chứng minh ngoại ngữ của họ không phù hợp với khả năng mà họ kê khai, và họ không nhận được kết quả đánh giá như mong muốn”. Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của người nhập cư là một trong những yếu tố quyết định mạnh mẽ nhất cho sự thành công của họ trên thị trường việc làm. Người nộp đơn theo diện có kinh nghiệm làm việc tại Canada phải đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ tối thiểu dựa trên công việc họ làm. Theo thang điểm (tổng cộng 100 điểm) dành cho nhân viên có trình độ và tay nghề cao, ứng viên phải đạt được điểm về khả năng ngôn ngữ chính thức là 24 điểm.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com