Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Entry Giúp Người Mới Nhập Cư Manitoba Hòa Nhập Nhanh Chóng

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Những người mới đến định cư tại tỉnh bang Manitoba có thể bắt đầu quá trình an cư của mình tại đây thông qua chương trình Entry, chương trình được thiết kế nhằm giúp đỡ những người nhập cư tìm hiểu về lối sống và công việc tại Manitoba chỉ trong vòng 04 tuần.

Chương trình Entry được cung cấp từ viện Altered Minds, một tổ chức phi chính phủ. Mỗi tuần, chương trình sẽ khái quát những vấn đề khác nhau liên quan đến quá trình an cư của người mới đến. Tuần đầu tiên, người nhập cư bắt đầu tìm hiểu về “Việc làm và Giáo dục”. Tuần thứ 2 sẽ tìm hiểu về “Những nơi cần đến”, giúp người mới đến định hướng được các dịch vụ xung quanh, hệ thống giao thông công cộng, ngân hàng, những lớp học anh văn miễn phí, ….Nội dung của tuần lễ thứ 3 là “Tim hiểu về pháp luật”. Chương trinh dạy người mới đến về luật của tỉnh bang và của Canada mà có thể người mới nhập cư chưa biết. Chương trình còn hướng dẫn những vấn đề liên quan đến “Sức khỏe”, như thông tin về cách thức xin và sử dụng thẻ y tế, tìm bác sĩ cho gia đình như thế nào, tìm các dịch vụ khẩn cấp ở đâu,…Tuần lễ cuối cung khái quát lại tất cả các vấn đề đã nêu.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com