Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Thí Điểm Để Xác Nhận Các Cư Dân Thường Trú Tại Canada Được Chọn Bằng Điện Thoại

Nhận tin tức mới
Dự Án Thí Điểm Để Xác Nhận Các Cư Dân Thường Trú Tại Canada Được Chọn Bằng Điện Thoại
08/12/2017

Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang thử nghiệm một phương pháp mới để xác nhận thường trú nhân vĩnh viễn (PR) qua điện thoại trong nỗ lực cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể. 

Khi hồ sơ xin thường trú PR đã được phê duyệt, khách hàng – những người đã ở Canada – có thể được:

  • Nhận được email từ địa chỉ kết thúc bằng “@cic.gc.ca” hoặc một thông báo qua tài khoản trực tuyến IRCC của họ mời họ được xác nhận quyền thường trú nhân qua điện thoại.
  • Đương đơn sẽ tiến hành cuộc phỏng vấn qua điện thoại sau đó sẽ nhận được xác nhận Thường trú nhân của họ (COPR) hoặc gửi bằng bưu điện cho họ hoặc tải lên tài khoản trực tuyến IRCC của họ.

Lợi ích của dự án thí điểm này là những người đã ở Canada sẽ không phải đi đến văn phòng của IRCC hoặc rời khỏi Canada và trở lại Canada để được xác nhận nhập cảnh và thành Thường trú nhân PR, tiết kiệm khách hàng cả về thời gian và tiền bạc.

Đương đơn không thể yêu cầu chủ động đưa hồ sơ mình vào dự án thí điểm này. Tuy nhiên, tùy thuộc vào sự thành công của dự án thí điểm, IRCC sẽ xác định xem phương thức này có thể trở thành một phần của quá trình thụ lý hồ sơ xin Thường trú nhân PR bình thường đối với tất cả các khách hàng.

Một số câu hỏi về kinh nghiệm tổng thể có thể được hỏi cho những người tham gia và các câu trả lời cung cấp sẽ giúp xác định xem thí điểm đã thành công không. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của việc khách hàng được xác nhận quyền PR.

(Cre: CIC)