Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Thảo Đề Xuất Thay Đổi Trong Chương Trình Nhân Viên Tay Nghề Liên Bang (FSW)

Nhận tin tức mới
Dự Thảo Đề Xuất Thay Đổi Trong Chương Trình Nhân Viên Tay Nghề Liên Bang (FSW)
29/08/2012
Đề xuất thay đổi Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang đã được công bố trên Công báo vào ngày thứ Bảy, 18 tháng 8 năm 2012 vừa qua.

Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada đang đề xuất một cách tiếp cận ba mũi nhọn thông qua sửa đổi quy định bảo vệ người  tị nạn và di trú (IRPR) nhằm cải thiện kết quả của các chương trình nhập cư kinh tế. 
Tóm tắt các đề xuất thay đổi này gồm:
 • Cập nhật tiêu chuẩn chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker – FSWC) bằng cách tái cân bằng các điểm số giữa các tiêu chí hiện tại, giới thiệu ngưỡng ngôn ngữ bắt buộc, yêu cầu đánh giá thẫm định bằng cấp tại thời điểm nộp đơn nếu bằng cấp nộp trong bộ đơn từ một cơ quan thẩm quyền cấp nước ngoài, tinh giản quá trình thụ lý hồ sơ sắp xếp việc làm, và giảm tiềm năng gian lận trong việc cung cấp thư mời làm việc theo các yếu tố của Bố trí việc làm;
 • Giới thiệu một nhánh chương trình mới là nhóm Tay Nghề Liên bang (Fedral Skilled Trades Class- FSTC) để tạo điều kiện nhập cư thuận lợi cho một số thợ có tay nghề cao ở Canada, để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động;
 • Giảm yêu cầu kinh nghiệm làm việc cho nhóm Kinh Nghiệm Canada – CEC nhằm làm cho việc chuyển tiếp sang tình trạng thường trú dể dàng hơn cho các công nhân lành nghề nước ngoài đã chứng tỏ có khả năng hòa nhập vào thị trường lao động Canada.
Chi tiết của đề xuất:
 • Kỹ năng ngôn ngữ tối thiểu, khác nhau cho khối nghề nghiệp NOC nhóm 0 và A, và khác nhau cho NOC nhóm B.
 • Tăng số điểm cho ngôn ngữ đầu tiên (24 điểm cho IELTS cấp độ 9), giảm số điểm cho ngôn ngữ thứ hai.
 • Thay đổi điểm cho độ tuổi (18-35 tuổi = 12 điểm, mỗi năm hơn, trừ 1 điểm).
 • Thay đổi điểm kinh nghiệm tối đa 15 điểm cho 6 năm kinh nghiệm.
 • Bắt buộc các bằng cấp nước ngoài phải thẫm định khi nộp đơn.
 • Thay đổi trong thang điểm phần giáo dục/trình độ học vấn:
  • 25 điểm chỉ cho học vị tiến sĩ,
  • 23 điểm cho cấp độ Thạc Sĩ chuyên môn,
  • 22 điểm cho hai hoặc hơn các bằng cấp đào tạo sau bậc trung học nếu có một bằng cấp có thời gian đào tạo là  3 năm,
  • 21 điểm cho 1 bằng cấp đào tạo sau bậc trung học có thời gian đào tạo là  3 năm,
  • 19 điểm cho 1 bằng cấp đào tạo sau bậc trung học có thời gian đào tạo là 2 năm,
  • 15 điểm cho 1 bằng cấp đào tạo sau bậc trung học có thời gian đào tạo là  1 năm,
  • 5 điểm cho bằng phổ thông trung học.
 • Không có AEO nữa, tất cả hồ sơ diện này phải lấy  LMO. Và với hồ sơ định cư, sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thư mời làm việc không xác định.
 • Không có điểm cho trình độ học vấn của vợ/chồng đương đơn nhưng có 5 điểm cho kỹ năng ngôn ngữ của vợ/ chồng đương đơn nếu đạt cấp độ  CLB 4, 5 điểm cho yếu tố thân nhân ở Canada từ 18 tuổi trở lên.
(Cre: Công Báo Canada)