Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Thảo Luật Quốc Tịch C-6 Được Thượng Viện Thông Qua Với Những Thay Đổi Tích Cực

Nhận tin tức mới
Dự Thảo Luật Quốc Tịch C-6 Được Thượng Viện Thông Qua Với Những Thay Đổi Tích Cực
14/05/2017
Dự thảo luật quốc tịch được Thượng Viện thông qua với những thay đổi tích cực.
Những thay đổi tích cực này gồm:
  • Giảm thời gian yêu cầu cư trú để thi quốc tịch từ 4 trong vòng 6 năm xuống còn 3 trong vòng 5 năm. Thời gian lưu trú tại Canada như du học sinh hoặc theo giấy phép làm việc cũng được tính 1 phần vào 3 năm yêu cầu về thời gian cư trú để được thi quốc tịch.
  • Cải tiến khung tuổi yêu cầu cần bài kiểm tra tiếng Anh từ 18-54 tuổi lên đến 18-60 tuổi.
  • Cho phép trẻ dưới tuổi vị thành niên được quyền thi quốc tịch mà không phụ thuộc hồ sơ cha mẹ. Hiện tại, trẻ em theo hồ sơ cha mẹ và nếu cha mẹ không đậu thì hồ sơ trẻ trong cùng hồ sơ của cha mẹ cũng không đậu và phải chờ đến năm 18 tuổi để thi.
    Trên tinh thần của dự luật mới, đường đến quốc tịch Canada sẽ nhanh hơn và thuận lợi hơn.
(Cre: CIC)