Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Thảo Hoàn Trả 300,000 Hồ Sơ Nhân Viên Tay Nghề Tồn Đọng Đã Nhận Trước 27.2.2008

Nhận tin tức mới
19/04/2012

Chính phủ Canada công bố vào ngày 29 Tháng 3 năm 2012 một kế hoạch để giảm số hồ sơ tồn đọng diện nhân viên tay nghề cao liên bang (FSW) bằng cách hoàn trả tất cả các bộ đơn và lệ phí chính phủ nộp trước ngày 27 tháng 2. 2008. Điều này có nghĩa là tổng cộng số hồ sơ hoàn trả sẽ lên đến gần 300.000 bộ đơn, cũng như khoảng 130 triệu CAD lệ phí xử lý hồ sơ sẽ được hoàn trả.

Khoảng 160.000 hồ sơ FSW nộp sau 28 tháng 2, 2008 sẽ vẫn giữ lại chờ giải quyết. Tuyên bố này đã được ban hành như là một phần của kế hoạch ngân sách liên bang cho năm 2012, được phát hành vào ngày 29 tháng 3. Kế họach ngân sách bao gồm các thông tin về giảm thâm hụt ngân sách quốc gia và tạo ra cơ sở hạ tầng chính phủ tài chính hiệu quả hơn, một phần không thể tách rời của kế hoạch được gắn với chính sách nhập cư và thời gian xử lý hồ sơ. Là một phần của kế hoạch này, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) dự kiến ​​sẽ giảm chi phí điều hành 179 triệu trong vòng ba năm tới.

Kế hoạch ngân sách đề cập đến việc “Canada có nguy cơ mất đi sự cạnh tranh tài năng toàn cầu vì những người nhập cư tiềm năng sáng giá nhất và tốt nhất sẽ lựa chọn để mang các kỹ năng của họ sang các nước khác với các hệ thống nhập cư nhanh chóng hơn thay vì cứ chờ đợi để hồ sơ của họ được Canada xét duyệt”. Với tiêu chí này, quyết định đã được đưa ra không chỉ là trả lại khoảng 300.000 hồ sơ, mà là tập trung vào việc tạo ra một hệ thống xử lý hồ sơ giảm trùng lặp và tránh chồng chéo trong tổng thể hệ thống nhập cư. Các hồ sơ được trả lại toàn bộ từ diện FSW. Chưa có kế hoạch bổ sung nào được công bố về việc giải quyết tồn đọng hồ sơ trong các diện nhập cư khác.

CIC hy vọng rằng việc làm giảm số hồ sơ tồn đọng sẽ cho phép cơ quan sắp xếp chương trình của mình nhanh chóng hơn theo cách mà sẽ loại bỏ các chi phí phát sinh do việc giải quyết hồ sơ tồn đọng. Ví dụ như, một số văn phòng thị thực đã phải dành một lượng đáng kể thời gian và tiền bạc để xử lý các hồ sơ diện nhân viên tay nghề cao trước năm 2008. Với việc giải quyết hết lượng hồ sơ tồn đọng, cán bộ thị thực sẽ có thể dành nhiều thời gian và nguồn lực để xử lý hồ sơ có khả năng được phê duyệt cao hơn theo tiêu chuẩn của chính phủ hiện hành.
Quyết định này cũng là một phần của một nỗ lực lớn hơn của CIC để chuyển đổi sang một hệ thống nhập cư kinh tế nhanh hơn và linh hoạt hơn”. Hệ thống mới này sẽ nhằm giải quyết chính xác hơn nhu cầu thị trường lao động Canada cũng như phục vụ tốt hơn những ứng viên vẫn còn phù hợp để được xử lý. Hiện nay, Canada đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng, đặc biệt ở các tỉnh phía Tây, nơi đang có nhu cầu lớn về nhân viên có tay nghề.
(Theo Postmedia News)