Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Thảo Điều Chỉnh Quy Định Đối Với Con Phụ Thuộc

Nhận tin tức mới
Dự Thảo Điều Chỉnh Quy Định Đối Với Con Phụ Thuộc
17/05/2013
Chính phủ Canada định nghĩa về con phụ thuộc thay đổi qua các năm. Trong năm 2002, với sự ra đời của Các quy định bảo vệ di trú & tị nạn (IRPR) theo Đạo Luật Bảo vệ Di Trú và Tị nạn (IRPA), độ tuổi đủ điều kiện của một con phụ thuộc đã được nâng từ 19 lên 22 tuổi.
Cơ Sở Dự Thảo
Theo IRPR, con của một người có thể ở trong tình trạng phụ thuộc và do đó thuộc định nghĩa của “con cái phụ thuộc”, nếu

  • Độ tuổi con là dưới 22 tuổi và chưa kết hôn.
  • Thứ hai, một đứa trẻ 22 tuổi trở lên cũng có thể được coi là một đứa trẻ phụ thuộc nếu người đó đã phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của cha (mẹ) và đã đi học liên tục như một sinh viên toàn thời gian từ trước tuổi 22 (hoặc nếu đã kết hôn trước tuổi đó, thì đi học liên tục từ khi kết hôn).
  • Cuối cùng là một đứa trẻ 22 tuổi trở lên có thể được coi là một đứa trẻ phụ thuộc nếu người đó đã phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của cha (mẹ) từ trước tuổi 22 và không có khả năng tự hỗ trợ tài chính chính do trong tình trạng bị vấn để về thể chất hoặc tinh thần.

Tối đa hóa lợi ích kinh tế của việc nhập cư và hỗ trợ sự phát triển một nền kinh tế Canada mạnh mẽ và thịnh vượng là mục tiêu trung tâm của các chương trình nhập cư. Cần có những thay đổi cho hệ thống nhập cư của Canada để duy trì tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thịnh vượng. Yếu tố quan trọng của những chuyển đổi này là một hệ thống nhập cư hiệu quả và hiệu quả tập trung vào nhu cầu kinh tế và lực lượng lao động của Canada để thu hút người nhập cư sẽ đóng góp vào nền kinh tế Canada.
Trong các Kế hoạch hành động kinh tế năm 2012 mà Chính phủ trích dẫn mục tiêu ưu tiên nhập cư: làm nguồn lực cho thịnh vượng kinh tế, chuyển đổi sang một hệ thống nhập cư kinh tế nhanh và linh hoạt, và chọn những người nhập cư có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đáp ứng nhu cầu kinh tế của Canada. Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) gần đây vừa giới thiệu cải cách chương trình nhân viên trình độ cao liên bang (FSWP) và chương trình kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class) (CEC) nhằm mục đích thu hút và giữ chân người nhập cư có trình độ, có kỹ năng và kinh nghiệm để góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Canada.

Các vấn đề và mục tiêu
Con cái của những người nhập cư được chọn sẽ được thừa nhận trên cơ sở mối quan hệ với đương đơn chính. con phụ thuộc đại diện cho 30% tổng số những người nhập cư  hàng năm đến Canada. Thống kê chứng minh rằng con phụ thuộc lớn tuổi (những người đến trong độ tuổi từ 19 và 21 tuổi) có kết quả kinh tế thấp hơn so với những người đến Canada ở độ tuổi trẻ hơn (từ 15 đến 18 tuổi).

Một khảo sát khác đã chứng minh rằng những người nhập cư lớn tuổi có khoảng thời gian khó khăn hơn để hoàn toàn hội nhập vào thị trường lao động Canada, điều này rõ ràng hơn trong trường hợp những người nhập cư phụ thuộc (ví dụ, trẻ em phụ thuộc).

Trong những năm qua trong khi CIC đã thắt chặt các tiêu chí lựa chọn người di cư theo chương trình kinh tế, lại ít cân nhắc đến vai trò của con phụ thuộc trẻ, những người có kết quả hòa nhập xã hội và kinh tế tốt hơn.

Hơn nữa, phụ cấp hiện hành trong việc xem xét hồ sơ con phụ thuộc lớn tuổi đang là sinh viên toàn toàn thời gian để đi cùng với đương đơn chính tạo ra những thách thức lớn và không hiệu quả trong quá trình thụ lý hồ sơ. Để xác minh thông tin tham gia học các chương trình toàn thời gian mất nhiều công sức và những thông tin này dễ gian lận. Việc xem xét hồ sơ cho con phụ thuộc lớn tuổi là sinh viên toàn thời gian đi cùng đương đơn chính rất tiêu tốn nhiều thời gian cho các văn phòng thị thực vì sự cần thiết phải kiểm tra các yếu tố như hình thức của các cơ sở giáo dục, học bạ, bảng điểm và cam kết theo học toàn thời gian.

Ngoài ra, tiêu chí mở rộng cho sinh viên toàn thời gian có thể cho phép những người cũng vào độ tuổi 20-30 hoặc thậm chí hơn 30 đến Canada như con phụ thuộc, mặc dù hội nhập yếu, và kém về hiệu quả kinh tế dài hạn .

Nói cách khác, định nghĩa hiện tại về con phụ thuộc cho mục đích nhập cư đã không còn phù hợp với mục tiêu của chính phủ Canada trong lựa chọn những người di cư đóng góp tốt nhất cho sự tăng trưởng kinh tế và tính bền vững của Canada. Hơn nữa, sự nhầm lẫn này tạo ra sự thiếu hiệu quả trong hoạt động.

Mục tiêu chính của các đề nghị sửa đổi là nhằm tăng cường hội nhập kinh tế của con phụ thuộc nhập cư để tăng tiềm năng kinh tế của Canada. Điều này có thể đạt được bằng cách giảm độ tuổi tối đa của con phụ thuộc nhằm tiếp nhận những con phụ thuộc có nhiều khả năng để hội nhập thành công vào thị trường lao động và đóng góp cho nền kinh tế Canada. Để tiếp tục đảm bảo thu nhân con phụ thuộc trẻ, dự thảo sẽ bãi bỏ tiêu chí ngoại trừ giới hạn tuổi của con phụ thuộc là sinh viên toàn thời gian.

Đề xuất này sẽ đáp ứng các ưu tiên của Chính phủ cho một hệ thống di trú tập trung vào nhu cầu của lực lượng kinh tế và lao động của Canada. Giảm độ tuổi của con phụ thuộc sẽ hỗ trợ ưu tiên nhập cư của Canada bằng cách tập trung vào những người nhập cư trẻ, những người hội nhập nhanh chóng vào thị trường lao động, và những người sẽ có số lượng lớn hơn thời gian đóng góp cho nền kinh tế.

Với đề xuất này, con nhỏ tuồi, nhóm lớn nhất trong diện phụ thuộc, sẽ tiếp tục được tiếp nhận là người phụ thuộc, trong khi con lớn tuổi sẽ phải chứng minh giá trị tích hợp của mình thông qua các chương trình nhập cư Canada khác. Dựa trên số liệu thống kê năm 2012, con phụ thuộc độ tuổi dưới 19 chiếm 90% (64.757) trong tổng số trẻ em định cư, trong khi những người tuổi từ 19 trở lên là 10% (7237).

Mục tiêu thứ hai của dự thảo là tăng hiệu quả thụ lý và giảm nguy cơ gian lận bằng cách loại bỏ các ngoại lệ hiện hành dành cho giới hạn độ tuổi của con phụ thuộc là sinh viên toàn thời gian. Gian lận nhập cư trong các tài liệu đi học khá phổ biến ở một số nước, và việc kiểm tra việc theo học và đăng ký mất khá nhiều công sức.

Mô tả chi tiết dự thảo
Sửa đổi quy định được đề xuất sẽ thu hẹp định nghĩa của con phụ thuộc bằng cách giảm giới hạn tuổi đến dưới 19 và loại bỏ các ngoại lệ dành cho sinh viên toàn thời gian.

Tiêu chí hạn chế về tình trạng hôn nhân, tức là con phụ thuộc chưa kết hôn, và ngoại lệ cho người phụ thuộc lớn tuổi không thể độc lập về tài chính do tình trạng thể chất hoặc tinh thần, sẽ được giữ nguyên.

Cuối cùng, sửa đổi được đề xuất liên quan đến các chi phí của con phụ thuộc. Các đề nghị sửa đổi sẽ áp dụng mức phí như nhau là 150  CAD cho tất cả các trẻ em phụ thuộc.

Tiêu chuẩn thi hành
Dự thảo này sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2014. Đối với các ứng viên nộp bất hồ sơ vào hoặc sau ngày này, hồ sơ sẽ được áp dụng theo định nghĩa mới được đề xuất cho con phụ thuộc để thụ lý. Đối với tất cả các hồ sơ thường trú nhân nộp trước ngày 1 Tháng 1 năm 2014, định nghĩa hiện tại về con phụ thuộc sẽ tiếp tục được áp dụng.

Độ tuổi của người con phụ thuộc được tính chuẩn vào lúc hồ sơ thường trú nhận được tại CIC.

(Cre: CIC news)