Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đợt Rút Thăm Đầu Tiên Năm 2022 Của Tỉnh Alberta Và Prince Edward Island (PEI)

Nhận tin tức mới
Đợt Rút Thăm Đầu Tiên Năm 2022 Của Tỉnh Alberta Và Prince Edward Island (PEI)
27/01/2022

Hai tỉnh Alberta và Prince Edward Island (PEI) đã rút thăm và công bố kết quả đợt rút thăm đầu tiên của năm 2022.

Các chương trình định cư Canada đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của từng tỉnh.

Tỉnh bang Alberta

Tỉnh bang Alberta tiếp tục phát hành 250 thư mời (LAA) trong ngày 05/01 cho các ứng viên Express Entry có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu 327 điểm. Các yêu cầu quan trọng đối với quy trình Express Entry của Alberta là: ứng viên phải nêu được mong muốn nhập cư lâu dài vào tỉnh bang. Đồng thời ứng viên đang làm việc trong một ngành nghề hỗ trợ sự phát triển và đa dạng hóa kinh tế cho tỉnh. Kết quả của đợt rút thăm được cơ quan Di trú Alberta đưa ra gần 1 tuần sau khi công bố Lộ trình nhập cư nhanh cho Nhân sự ngành Công nghệ (Accelerated Tech Pathway). Theo con đường mới này, các chuyên gia công nghệ từ khắp Canada và nước ngoài có thể trở thành thường trú nhân trong vòng ít nhất là sáu tháng nếu họ nhận được lời mời làm việc trong ngành công nghiệp công nghệ đang có nhu cầu tại tỉnh.

Dòng nhập cảnh nhanh dành cho nhân sự ngành Công nghệ sẽ thúc đẩy thị trường lao động trong tỉnh

Tỉnh bang PEI đã thông báo phát hành 132 thư mời trong đợt rút thăm đầu tiên của năm 2022 diễn ra vào ngày 20/01. Chiếm tỷ lệ lớn thư mời là các ứng viên từ nhóm Express Entry và dòng Lao động với 121 thư mời. Chỉ có 11 thư mời được gửi đến các ứng viên dòng Kinh doanh với điểm số từ 72 điểm. Trong năm 2021, chương trình đề cử tỉnh Prince Edward Island (PEI PNP) đã phát hành 1.804 thư mời, với phần lớn các ứng viên thuộc nhóm Express Entry và dòng Lao động (Labour Impact) – 1.697 thư.

(Cre: CICNEWS)

 

Nếu bạn là cử nhân, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trở lên, và điểm IELTS /CLB từ 6.0 trở lên, Kornova sẽ giúp bạn hiện thực kế hoạch định cư tại Canada với chương trình phù hợp.

Đăng ký tham dự tư vấn chuyên sâu và thẩm định năng lực hồ sơ các chương trình định cư Canada

Liên hệ: Tel: (028). 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com