Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Nghĩa Thuật Ngữ Trong Định Cư Canada

Nhận tin tức mới
Định Nghĩa Thuật Ngữ Trong Định Cư Canada
24/06/2017

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về định cư Canada, có rất nhiều thuật ngữ di trú thông dụng được viết tắt.

Kornova tổng hợp và chia sẻ đến quý anh chị các thuật ngữ thường thấy trong định cư Canada để giúp quý anh chị có được thông tin và quen thuộc với các thuật ngữ viết tắt này cũng như không mất nhiều thời gian để tra cứu. Sau đây là các thuật ngữ viết tắt quen thuộc (Acronyms):

 • PNP – Provincial Nominee Program : Chương trình định cư đề cử tỉnh bang
 • CIC – Citizenship & Immigration Canada, (Federal government department): Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada
 • CPC – Case processing center: Trung tâm xử lý hồ sơ
 • PN – Provincial Nominee: Đề cử Tỉnh ban
 • NB – New Brunswick
 • MA – Manitoba
 • SK – Saskatchewan
 • TRV – Temporary Resident Visa : Thị thực du lịch tạm thời
 • PR – Permanent Residence: Quyền Thường Trú Nhân
 • CPR – Confirmation of Permanent Residence: Xác nhận Quyền Thường Trú Nhân
 • NOA – Notice of Appointment: Thư Mời Phỏng Vấn
 • CSIC – Canadian Society of Immigration Consultants: Thành Viên Hiệp Hội Di Trú Canada
 • CCIC – Certified Canadian Immigration Consultant: Tư Vấn Di Trú Canada được cấp phép
 • NC – Nomination Certificate: chứng chỉ đề cử tỉnh bang
 • ICCRC: Immigration Consultant of Canada Regulatory Council : Hội Đồng Luật Pháp Tư Vấn Di Trú Ca

Liên hệ Kornova để thẩm định điểm hồ sơ và khám phá cơ hội định cư Canada của bản thân và gia đình!
Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com