Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Điều Kiện Nhập Quốc Tịch Canada Năm 2021 Như Thế Nào?

Nhận tin tức mới
Điều Kiện Nhập Quốc Tịch Canada Năm 2021 Như Thế Nào?
10/12/2020

Trở thành công dân Canada là bước cuối cùng đem đến những quyền lợi và cũng là niềm tự hào cho các thường trú nhân Canada. Trong khuôn khổ bài viết này, mời quý anh chị tham khảo thêm về các điều kiện nhập quốc tịch  dành cho thường trú nhân Canada năm 2021 đã được cập nhật.

Để trở thành công dân Canada, các thường trú nhân (gọi tắt là PR) cần phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau:

1. Là thường trú nhân Canada hợp pháp: 

Tình trạng thường trú nhân (PR) ở Canada là yêu cầu bắt buộc đầu tiên đối với các ứng viên nộp đơn xin nhập tịch Canada. Điều này có nghĩa là bạn không thuộc các tình trạng sau:

  • Bị xem xét vì lý do nhập cư hoặc gian lận;
  • Bị giới chức Canada yêu cầu rời khỏi Canada;
  • Có các điều kiện chưa được đáp ứng liên quan đến trạng thái PR của bạn, (kiểm tra y tế).

Lưu ý: Bạn không cần thẻ PR còn hạn để xin quốc tịch. Bạn có thể đăng ký với thẻ PR đã hết hạn của bạn.

Điều Kiện Nhập Quốc Tịch Canada
Chỉ có thường trú nhân hợp pháp mới có quyền nộp đơn xin quốc tịch Canada

2. Đã sống ở Canada tối thiểu 3 năm trong 5 năm gần nhất

Điều này có nghĩa là thường trú nhân Canada và các thành viên phụ thuộc vị thành niên (nếu có) phải có sự hiện diện thực tế (Physical presence) ít nhất là 1.095 ngày (3 năm) trong 5 năm trước ngày bạn nộp đơn xin nhập tịch. Tuy nhiên để đảm bảo không có rắc rối có thể xảy ra khi tính toán số ngày, bạn và gia đình nên hiện diện thực tế tại Canada nhiều hơn số ngày được quy định trên.

3. Hoàn thành các nghĩa vụ thuế (nếu có)

Bạn phải khai thuế ở Canada ít nhất 3 năm trong 5 năm ngay trước ngày bạn nộp đơn. Ở Canada, việc khai thuế là bắt buộc nếu bạn muốn trả thuế, hoặc yêu cầu hoàn thuế hoặc nhận phúc lợi và thanh toán tín dụng.

Trường hợp bạn có thu nhâp thấp, bạn có thể dùng các chương trình Thuế hỗ trợ cộng đồng. Ngay cả khi không có thu nhập bạn cũng cần khai thuế để Cơ quan Thuế có cơ sở xác định bạn có đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế hoặc phúc lợi trẻ em/ lợi ích khác.

4. Đạt bài thi Quốc tịch 

Nếu bạn từ 18 đến 54 tuổi vào ngày ký đơn, bạn cần phải làm bài kiểm tra quốc tịch. Bạn sẽ cần trả lời các câu hỏi về quyền và trách nhiệm của người Canada cũng như các vấn đề của Canada như: lịch sử, địa lý, kinh tế, chính quyền, luật pháp, ký hiệu.

Bài kiểm tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thường được tổ chức dưới hình thức viết, nhưng cũng có thể bằng miệng trong khoảng thời gian 30 phút. Bạn cần trả lời đúng 15/20 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

Điều Kiện Nhập Quốc Tịch Canada
Bài thi trắc nghiệm Quốc tịch Canada

5. Chứng minh khả năng ngoại ngữ

Canada có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Pháp. Nếu bạn từ 18 đến 54 tuổi vào ngày ký đơn xin nhập tịch, bạn phải chứng minh rằng bạn có thể nói và nghe ở một trình độ cụ thể bằng một trong những ngôn ngữ này.

Bạn được đo lường kỹ năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp dựa trên các yếu tố bao gồm:

  • Bằng cấp được cấp bởi các tổ chức được chỉ định đi kèm trong hồ sơ đăng ký,
  • Khả năng giao tiếp của bạn với viên chức quốc tịch.

Để trở thành công dân, bạn cần phải đáp ứng Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) Cấp 4 trở lên.

Trường hợp nếu bạn phạm tội trong hoặc ngoài Canada bạn có thể không đủ điều kiện để trở thành công dân Canada trong một khoảng thời gian. Ngoài ra thời gian chấp hành một thời hạn tù, tạm tha hoặc quản chế không được tính vào thời gian bạn sống ở Canada. Các viên chức quốc tịch sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể khi xét hồ sơ xin nhập tịch của bạn.

Để được thẩm định hồ sơ định cư Canada và tư vấn chương trình định cư phù hợp nhất cho bản thân và gia đình hoàn toàn miễn phí và bảo mật thông tin, xin quý anh chị liên hệ:

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com