Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Diễu hành của các ông già noel tại Moncton

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Diễu hành của các ông già noel tại Moncton

  • Thứ Bảy, 26 tháng 11 lúc 06 giờ chiều
  • Tuyến đường diễu hành bắt đầu ở Cameron và phố Main ở Moncton và kết thúc tại Phố Paul và Champlain ở Dieppe.
  • Xem dự báo thời tiết và ăn mặc phù hợp và đứng dọc phố để xem
  • Mang theo một ít thực phẩm không dễ hư để cung cấp cho ngân hàng thực phẩm (tùy hỷ)

Khoảng 7 giờ tối, đoàn ông già Noel sẽ đi ngang qua qua phía trước của tòa thị chính
Hoạt động của tòa thị chính vào ngày 26 tháng 11

  • Thị trưởng và Hội đồng khai mạc lễ hội từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều tại tòa thị chính
  • Thắp sáng cây Giáng sinh của tòa thị chính vào lúc 6 giờ chiều
  • Các quầy bán thực phẩm tại khu vực tòa thị chính