Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Định Cư Manitoba Thay Đổi Tiêu Chí

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đầu Tư Định Cư Manitoba Thay Đổi Tiêu Chí
18/11/2017

Chương trình định cư Manitoba diện đầu tư  -Business Investor Stream (BIS) chính thức được Tỉnh bang Manitoba thông qua và thay thế ngay lập tức cho Chương trình định cư diện doanh nhân.

Chương trình BIS mới sẽ dành ưu tiên cho các nhà đầu tư có ý định và khả năng để thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp tại Manitoba trong vòng 24 tháng đầu tiên từ khi đến Canada bằng giấy phép lao động tạm thời.

Chương trình mới cũng không yêu cầu ký quỹ CAD$100,000 như chương trình doanh nhân MPNP-B trước đây. Thay vào đó nhà đầu tư sẽ ký Thỏa thuận Kinh doanh (Business Performance Agreement – BPA) cam kết mua một doanh nghiệp đang hoạt động hay thành lập doanh nghiệp mới và MPNP sẽ cung cấp thư hỗ trợ để nhà đầu tư xin  Giấy phép Làm việc (Work Permit) tạm thời đến Manitoba thực hiện kinh doanh. Các tiêu chí mới sẽ có hiệu lực dự kiến vào quý 1 năm 2018.

Hiện tại Diện doanh nhân – Chương trình định cư Manitoba  tạm ngưng nhận hồ sơ vào Biểu thức quan tâm – EOI cho đến khi áp dụng tiêu chí mới và mở lại vào quý 1.2018.  Các hồ sơ EOI còn hiệu lực sẽ được thụ lý theo các tiêu chí có hiệu lực vào ngày được chọn. Các hồ sơ diện đầu tư doanh nhân  – MPNP sẽ được  thụ lý theo các tiêu chí có hiệu lực vào ngày EOI được chọn. Người nộp đơn sẽ nhận được thông tin về những thay đổi về hệ thống nộp đơn trực tuyến diện đầu tư doanh nhân và những ảnh hưởng lên hồ sơ EOI của mình trước khi những thay đổi được áp dụng.

Để hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Định cư Tỉnh Bang Manitoba – Diện Đầu tư, đương đơn phải đến khảo sát Manitoba, và có cam kết thành lập một doanh nghiệp tại tỉnh bang theo tiêu chí yêu cầu trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép việc làm Canada tạm thời.

Các tiêu chí chi tiết như sau: (áp dụng từ quý 1.2018)

 • Có ý định và khả năng để thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp tại Manitoba trong vòng 24 tháng đầu tiên từ khi đến Canada bằng giấy phép lao động tạm thời.
 • Điều kiện nhập cư Canada trong đó tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 5 như chủ doanh nghiệp hay ở vị trí quản lý cấp cao có vai trò quyết định thành công kinh doanh của công ty. Chủ doanh nghiệp phải có ít nhất 33 1/3% quyền sở hữu công ty để được tính điểm.
 • Tối thiểu Trình độ tiếng Anh cấp bậc CLB/ NCLC 5 (Tương đương IELTS 5.0 với các kỹ năng như sau: Nghe: 5.0; Đọc: 4.0; Viết: 5.0; Nói: 5.0).
 • Trình độ tối thiểu tương đương với Tốt nghiệp Trung học ở Canada.
 • Không giới hạn tuổi; tuy nhiên điểm ưu tiên chỉ dành cho độ tuổi từ 25 đến 49.
 • Đầu tư tối thiểu 250,000 CAD nếu kinh doanh tại khu vực trung tâm thủ đô Manitoba (Manitoba Capital Region).Đầu tư tối thiểu 150,000 CAD nếu kinh doanh ngoài khu vực trung tâm thủ đô Manitoba (Manitoba Capital Region).Đầu tư kinh doanh phải khả thi như được quy định trong MPNP.Kinh doanh được đề xuất phải tạo ra và duy trì ít nhất 1 công việc cho người Canada hoặc Thường Trú nhân ở Manitoba (không tính chủ đầu tư và/hoặc người thân).
 • Thực hiện chuyến khảo sát không hơn 1 năm trước ngày nộp đơn.
 • Kế hoạch kinh doanh được yêu cầu và là một phần của bộ đơn.
 • Được tính thêm điểm hòa nhập cho khả năng ngoại ngữ của người phối ngẫu, và yếu tố người thân, học tập, làm việc tại Manitoba
 • Tài sản tối thiểu 500,000 CAD. Tài sản cá nhân sẽ được thẩm định bởi bên thứ ba được chấp thuận bởi MPNP. Bản báo cáo thẩm định kèm theo bộ đơn, phải được nộp lên MPNP trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được thư mời nộp đơn Letter of Advisce to Apply – LAA.
 • Thỏa thuận Thực hiện Kinh doanh (BPA) phải được ký trước khi MPNP phát hành cho đương đơn thư hỗ trợ để xin giấy phép làm việc tạm thời.

 SO SÁNH CÁC TIÊU CHÍLiên hệ thẩm định hồ sơ định cư và tư vấn chương trình định cư Canada

Tel: (028) 38.290.430  Email: vietnam@kornova.com