Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Diễn đàn phát triển nghề nghiệp

Nhận tin tức mới
20/01/2012

 

Với thông điệp: Người Tìm Việc, Việc Tìm Người

Diễn đàn phát triển nghề nghiệp
Ngày 8 tháng 11, buổi chiều 5 giờ – 9 giờ
Ngày 9 htáng 11, cả ngày từ 9 giờ 30 đến 3 giờ chiều
tại Moncton Coliseum Complex

Miễn phí vào cửa, không cần ghi danh trước

Bạn sẽ
– tìm hiểu thông tin về các ngành nghề chủ chốt của khu vực
– gặp gỡ đại diện từ các học viện địa phương
– gặp gỡ nhà tuyển dụng và các nhà lãnh đạo hàng đầu của các ngành

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ
info@snbiec.ca/ 506.861.6351

Theo Industry Education Council
New Brunswick