Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Diễn Đàn Phát Triển Nghề Nghiệp Ở New Brunswick

Nhận tin tức mới
20/01/2012

Với thông điệp: “Người tìm việc, việc tìm người” diễn đàn phát triển nghề nghiệp được tổ chức ở New Brunswick nhằm tạo điều kiện và kết nối việc làm giữa hai bên.

Lịch trình của diễn đàn phát triển nghề nghiệp
Ngày 8 tháng 11, buổi chiều 5 giờ – 9 giờ
Ngày 9 htáng 11, cả ngày từ 9 giờ 30 đến 3 giờ chiều
tại Moncton Coliseum Complex

Miễn phí vào cửa, không cần ghi danh trước

Bạn sẽ
– tìm hiểu thông tin về các ngành nghề chủ chốt của khu vực
– gặp gỡ đại diện từ các học viện địa phương
– gặp gỡ nhà tuyển dụng và các nhà lãnh đạo hàng đầu của các ngành

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ
info@snbiec.ca/ 506.861.6351

(Theo Industry Education Council New Brunswick)