Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Diễn Biến Của Hoạt Động Xây Dựng Nhà Ở Tại Khu Đô Thị Thuộc Saskatchewan

Nhận tin tức mới
13/02/2010

Việc cố gắng xây dựng khu dân cư ở các thành phố Saskatchewan vào tháng trước đã làm tăng 275% so với tháng 1 năm 2009.

Theo báo cáo được Công ty Thế chấp và nhà cửa Canada (CMHC) công bố ngày hôm nay, Saskatchewan đứng đầu trong các tỉnh của Canada về tỷ lệ % tăng hơn so với cuối tháng 1. Toàn quốc, nhà ở đô thị đã tăng 40% vào giữa tháng 1 năm 2009 và tháng 01 năm 2010.
Bộ Trưởng Doanh nghiệp Saskatchewan Ken Cheveldayoff cho rằng “Đây là một sự bất thường diễn biến từ năm trước và đánh dấu một sự khởi đầu lạc quan cho ngành công nghiệp xây dựng trong năm nay. Phải thừa nhận rằng tại Saskatchewan trong năm nay sẽ mang đến cảm giác lạc quan và sự tươi trẻ hơn va chinh điều nay sẽ lam tăng mức độ tin cậy hơn cho cả người tieu dung va người kinh doanh”.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng nhà ở bắt đầu tăng 388% tại Saskatoon and 276% tại Regina tháng trước so với tháng 1 năm 2009.