Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

DIỄN BIẾN CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐÔ THỊ

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Việc cố gắng xay dựng khu dan cư ở cac thanh phố Saskatchewan vao thang trước đa lam tăng 275% so với thang 1 năm 2009.
Theo bao cao được Cong Ty Thế Chấp Va Nha Cửa Canada (CMHC) cong bố ngay hom nay, Saskatchewan đứng đầu trong cac tỉnh của Canada về tỷ lệ % tăng hơn so với cuối thang 1. Toan quốc, nha ở đo thị đa tăng 40% vao giữa thang 1 năm 2009 va thang 01 năm 2010.
Bộ Trưởng Doanh nghiệp Saskatchewan Ken Cheveldayoff cho rằng “Đay la một sự bất thường diễn biến từ năm trước va đanh dấu một sự khởi đầu lạc quan cho nganh cong nghiệp xay dựng trong năm nay”.
“Phải thừa nhận rằng tại Saskatchewan trong năm nay sẽ mang đến cảm giac lạc quan va sự tươi trẻ hơn va chinh điều nay sẽ lam tăng mức độ tin cậy hơn cho cả người tieu dung va người kinh doanh”.
Bao cao cũng chỉ ra rằng nha ở bắt đầu tăng 388% tại Saskatoon and 276% tại Regina thang trước so với thang 1 năm 2009.