Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dịch Vụ Ngân Hàng Ngôn Ngữ Tại Tỉnh Bang Manitoba

Nhận tin tức mới
Dịch Vụ Ngân Hàng Ngôn Ngữ Tại Tỉnh Bang Manitoba
13/03/2013
Dịch vụ mới tại tỉnh bang Manitoba – Trung Tâm Dịch Vụ Ngân Hàng Ngôn ngữ – sẽ cung cấp hơn 4,000 dịch vụ cho các khách hàng một năm, bao gồm cả cơ quan công chứng, dịch thuật và yêu cầu phiên dịch.
Tổng cộng có 50 ngôn ngữ khác nhau được yêu cầu năm ngoái, với số lượng yêu cầu lớn nhất dành cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc viết, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Punjabi và tiếng Quan Thoại/tiếng Hoa Phổ Thông (Mandarin).
Do nguồn lực sẵn có, yêu cầu phiên dịch và  dịch thuật chỉ được chấp nhận từ các cơ quan đã được phê duyệt. Dịch vụ Công chứng và dịch vụ xác minh dịch thuật phổ biến cho tất cả mọi người.
Tất cả các dịch vụ miễn phí cho thường trú nhân Canada cư trú dưới 3 năm, các khách hàng khác phải trả một khoản phí nhỏ.
Dịch Vụ Ngân Hàng Ngôn ngữ Ngân hàng sẽ không thể làm tốt công việc này mà không có hơn 400 phiên dịch và / hoặc dịch giả đăng ký làm việc với họ, nhiều người trong số họ bản thân cũng là những người nhập cư mới đến.
Sự chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ đảm bảo dịch vụ liên tục cho cả khách hàng và cộng đồng nói chung.
(Cre: Manitoba website)