Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dịch vụ Đăng ký người Canada ở nước ngoài (ROCA)

Nhận tin tức mới
Dịch vụ Đăng ký người Canada ở nước ngoài (ROCA)
24/11/2017

Chúng tôi khuyến khích người Canada đang sinh sống hoặc du lịch tại Việt Nam sử dụng Dịch vụ Đăng ký người Canada ở nước ngoài (ROCA).
Việc đăng ký giúp chúng tôi có thể liên lạc với các bạn trong trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam hoặc để báo cho các bạn biết về các tình huống khẩn cấp của gia đình tại Canada.
Các bạn có thể đăng ký qua mạng tại đường dẫn sau, qua email, điện thoại hoặc đến đăng ký trực tiếp.http://travel.gc.ca/travelling/registration

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam