Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đảo Hoàng Tử Edward (PEI) Tổ Chức Bốc Thăm Chương Trình Đề Cử Đợt Đầu Tiên Trong Năm 2019

Nhận tin tức mới
Đảo Hoàng Tử Edward (PEI) Tổ Chức Bốc Thăm Chương Trình Đề Cử Đợt Đầu Tiên Trong Năm 2019
07/03/2019

Văn phòng nhập cư Prince Edward Island đã phát hành thư mời những ứng viên có số điểm có số điểm cao nhất trong Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) đủ điều kiện để đăng ký nộp đơn Chương trình Đề cử Tỉnh PEI (PEI PNP).

Tổng số thư mời phát hành trong mỗi danh mục sẽ dựa trên nhu cầu chương trình và các yếu tố kinh tế khác nhau và Chính phủ liên bang sẽ xác định mức nhập cư cấp tỉnh hàng năm của PEI.

Chương trình Đề cử Tỉnh PEI đã tổ chức bốc thăm đợt đầu tiên cho năm 2019 vào ngày 17 tháng 01, đã có 91 thư mời cho các ứng viên thông qua các chương trình: Chương trình Diện Lao động Thương mại, Chương trình Diện Lao động có tay nghề và Chương trình Diện Lao động có kinh nghiệm. Trong đó, khoảng 30 thư mời nộp hồ sơ được trao cho những ứng viên đủ điều kiện theo Chương trình Diện tay nghề Thương mại với số điểm tối thiểu là 120; 61 thư mời cho ứng viên theo Chương trình Diện Lao động có tay nghề và Lao động có kinh nghiệm.

 • Chương trình Diện Lao động Thương mại là chương trình dành cho các doanh nhân nước ngoài đủ điều kiện có quyền sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý muốn đầu tư và điều hành một doanh nghiệp ở PEI.
 • Chương trình Diện Lao động có tay nghề của Chương trình Đề cử được chia thành ba dạng nhỏ: Công nhân lành nghề (ở PEI và ngoài lãnh thổ Canada), Sinh viên tốt nghiệp và Lao động có kinh nghiệm.
 • Chương trình Diện Lao động có kinh nghiệm ở tỉnh PEI được liên kết với hệ Chương trình Diện Lao động có kinh nghiệm của Chính phủ Canada. Các ứng viên có đề cử tỉnh bang cao được trao thêm điểm cho điểm xếp hạng Chương trình Diện lao động có kinh nghiệm, đảm bảo hiệu quả lời mời đăng ký thường trú nhân tại Canada.

Các chương trình đều thông qua Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI), đây không phải là mẫu đơn đăng ký mà là một lời tuyên bố mong muốn ghi nhận cho một Chương trình Đề cử tỉnh PEI và được chấm điểm dựa trên các yếu tố bao gồm giáo dục, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Đảo Hoàng tử Edward cũng công bố lịch trình bốc thăm EOI trong năm 2019 như sau:

 • Ngày 21 tháng 2 năm 2019
 • Ngày 21 tháng 3 năm 2019
 • Ngày 18 tháng 4 năm 2019
 • Ngày 16 tháng 5 năm 2019
 • Ngày 20 tháng 6 năm 2019
 • Ngày 18 tháng 7 năm 2019
 • Ngày 15 tháng 8 năm 2019
 • Ngày 19 tháng 9 năm 2019
 • Ngày 17 tháng 10 năm 2019
 • Ngày 21 tháng 11 năm 2019
 • Ngày 19 tháng 12 năm 2019

Nếu bạn có kế hoạch muốn nộp đơn vào Chương trình Đề cử Tỉnh PEI trong năm 2019 để có thể nhận được Thường trú nhân Canada, hãy liên lạc Kornova để được đánh giá hồ sơ và thực hiện chương trình.

Liên hệ đặt lịch hẹn tư vấn:

Ms. Thiện Nguyễn – Tel: (028) 38.290.430, email: vietnam@kornova.com