Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đảo Hoàng Tử Edward Phát Hành 135 Thư Mời Nhập Cư Trong Đợt Rút Thăm Mới

Nhận tin tức mới
Đảo Hoàng Tử Edward Phát Hành 135  Thư Mời Nhập Cư Trong Đợt Rút Thăm Mới
24/07/2019
Đợt rút thăm ngày 18.07.2019 vào tuần trước, tỉnh bang PEI hay còn được gọi là Đảo Hoàng tử Edward đã phát hành 135 thư mời mới cho các ứng cử viên nhập cư thuộc các dòng Express Entry, dòng Lao động và dòng Kinh doanh. Thư mời được phát hành bởi chương trình đề cử ứng viên nhập cư của Đảo Hoàng tử Edward, hay còn gọi là PEI PNP.

Đảo Hoàng tử Edward, thường được gọi tắt là PEI, là 1 trong 9 tỉnh bang của Canada tham gia Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của chính phủ . Chương trình PNP cho phép các tỉnh tham gia đề cử lao động nước ngoài, sinh viên tốt nghiệp quốc tế và doanh nhân được nhận quyền thường trú nhân (PR) Canada.

  • Hệ thống Express Entry của PEI PNP được liên kết với Hệ thống Express Entry của Liên Bang và cho phép tỉnh đề cử các ứng viên thuộc các dòng (nhân viên trình độ cao liên bang; Tay nghề liên bang & Chương trình kinh nghiệm tại Canada) sau nhận quyền thường trú Canada. Các ứng cử viên trong hệ thống Express Entry Liên Bang nhận được đề cử cấp tỉnh sẽ nhận thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) cho hồ sơ của mình cũng như được đảm bảo hiệu quả nhận được lời mời đăng ký thường trú nhân từ Chính phủ Canada.
  • Danh mục tuyển chọn thuộc dòng Lao động của PEI không phù hợp với hệ thống Express Entry và được chia thành ba dòng nhỏ – Nhân viên trình độ cao (ở PEI và bên ngoài Canada), Sinh viên tốt nghiệp quốc tế và Nhân viên có thư mời làm việc tại tỉnh trong những ngành nghề nhất định. Ứng viên thuộc các luồng này phải làm việc ở PEI hoặc có một lời mời làm việc toàn thời gian, đủ điều kiện từ một người sử dụng lao động trong tỉnh, bên cạnh các tiêu chí khác. Các ứng cử viên thuộc dòng Express Entry và dòng Lao động của PEI PNP nhận được thư mời có thể nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada.
  • Các ứng viên doanh nhân được mời thông qua dòng Doanh nhân của tỉnh hay còn gọi là dòng giấy phép làm việc trước tiên phải xin thư hỗ trợ từ PEI PNP để xin giấy phép làm việc tạm thời. Các ứng cử viên thực hiện các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận kinh doanh sau đó sẽ nhận được một đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada.

Để được xem xét nhập cư vào PEI thông qua các dòng Express Entry, Lao động và Kinh doanh, trước tiên, các ứng viên quan tâm phải gửi Biểu thức quan tâm trực tuyến đến PEI PNP. Biểu thức quan tâm trực tuyến không phải là một hồ sơ nhưng là một cách thông báo cho PEI PNP biết bạn muốn được xem xét nhận một đề cử cấp tỉnh. Các ứng viên đủ điều kiện cho mỗi dòng được nhập vào một nhóm trong đó họ được xếp hạng dựa trên số điểm được xác định bởi thang điểm duy nhất cho mỗi danh mục. Các ứng cử viên được xếp hạng cao nhất sau đó được mời nộp đơn thông qua các đợt rút thăm hàng tháng từ mỗi nhóm.

PEI PNP  công bố điểm tối thiểu cho các ứng cử viên Dòng Doanh nhân là 112 nhưng không công bố số điểm tối thiểu cho các ứng viên dòng Express Entry và  Dòng Lao động trong đợt rút thăm ngày 18 tháng 07 này.

Các anh/ chị cần tư vấn & thẩm định điểm hồ sơ định cư Canada, xin đăng ký TẠI ĐÂY 

Hoặc liên hê: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com