Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Công Bố Danh Mục Ngành Nghề Và Tổ Chức Chỉ Định Đánh Giá Bằng Cấp Của Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker) (Fswp)

Nhận tin tức mới
Công Bố Danh Mục Ngành Nghề Và Tổ Chức Chỉ Định Đánh Giá Bằng Cấp Của Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker) (Fswp)
18/04/2013
Danh sách 24 ngành nghề có đủ điều kiện theo chương trình nhân viên trình độ cao liên bang (FSWP) khi chương trình chính thức mở lại vào ngày 04 tháng 5 năm 2013 đã được phát hành ngày hôm nay.

Ngoài ra, bốn tổ chức đã được chỉ định để cung cấp các đánh giá của bên thứ ba độc lập theo yêu cầu bắt buộc hiện nay đối với  bằng cấp giáo dục nước ngoài cho các ứng viên học tập bên ngoài  Canada. Những đánh giá này, phải được hoàn tất trước khi hồ sơ di trú được nộp, nhắm mục đích giúp những người nhập cư mới thông qua chương trình FSWP có được một khởi đầu tốt hơn và thâm nhập vào lực lượng lao động Canada nhanh chóng hơn khi họ đến Canada.

“Tập trung của chính phủ vẫn tiếp tục  ưu tiên vào công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng lâu dài “, Bộ Trưởng Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Kenney cho biết  ” Theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang  FSWP, Canada sẽ có thể thu hút người nhập cư có kỹ năng mà nền kinh tế của chúng ta đòi hỏi, những người mà có nhiều khả năng thành công và đóng góp kỹ năng toàn diện của họ cho nền kinh tế Canada”.

Với ngày mở cửa chương trình gần kề, những người nộp đơn tiềm năng cần phải  hiểu rõ một số yếu tố quan trọng  mà sẽ có ảnh hưởng đến quá trình nộp đơn:

  • Danh sách ngành nghề đủ điều kiện mới, với tổng số 24 ngành nghề;
  • Một hạn mức tổng thể là 5,000 hồ sơ mới cho tất cả các ngành nghề đủ điều kiện, trong đó có một hạn mức phụ là 300 hồ sơ mới cho mỗi nghề nghiệp đủ điều kiện;
  • Bốn tổ chức đã được chỉ định để tiến hành đánh giá bằng cấp giáo dục (đây là yêu cầu bắt buộc đối với các ứng viên nộp bằng cấp giáo dục từ nước ngoài); và
  • Ứng viên phải chứng minh rằng họ đáp ứng mức yêu cầu tối thiểu của chuẩn ngôn ngữ Canada cấp độ 7 (Canadian Language Benchmark 7) trong tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: nói, đọc, viết và nghe hiểu.

“Như là kết quả của các hành động của Chính phủ để giải quyết những tồn đọng lớn về hồ sơ và thời gian chờ đợi quá lâu, các hồ sơ diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang sẽ được thụ lý trong khoảng một năm “, Bộ trưởng Kenney cho biết.  “Chúng ta sẽ không có khả năng cạnh tranh và thu hút người nhập cư có tay nghề cao mà chúng ta cần nếu chúng ta cho phép tồn đọng và thời gian chờ đợi kéo dài trở lại. Đó là lý do tại sao chúng ta đặt hạn mức  lượng hồ sơ tiếp nhận và tập trung vào những ngành nghề cụ thể đang gặp tình trạng thiếu hụt lao động tại Canada. Điều này sẽ cũng giúp chúng ta chuyển đổi tốt vào hệ thống nhập cư  ngay tức thì của tương lai”.

Hồ sơ di trú theo diện FSWP mới sẽ được chính thức tiếp nhận bắt đầu ngày 04 tháng 5 năm 2013. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, qui trình FSWP không thay đổi – chỉ những cá nhân có lời mời làm việc đủ điều kiện hoặc những người nộp đơn theo dòng tiến sĩ  đủ điều kiện để hồ sơ được thụ lý.

Tất cả các ứng viên đang cân nhắc nộp đơn vào hoặc sau ngày 04 tháng 5 hãy tham khảo chi tiết thông tin về chương trình trong phần Thông tin chi tiết về chương trình nhân viên trình độ cao liên bang (FSWP). Phần này vạch ra một số bước cần thực hiện để chuẩn bị và cũng bao gồm danh sách ngành nghề đủ điều kiện và danh sách các tổ chức được chỉ định để tiến hành đánh giá chứng chỉ bằng cấp giáo dục.

(Cre: CIC news)

Danh mục ngành nghề ưu tiên và tổ chức chỉ định thực hiện đánh giá bằng cấp giáo dục cho Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker) (FSWP) đã được công bố