Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Quốc Tịch Và Nhập Cư Canada Tiếp Tục Mở Rộng Các Chương Trình Hỗ Trợ An Cư

Nhận tin tức mới
Cục Quốc Tịch Và Nhập Cư Canada Tiếp Tục Mở Rộng Các Chương Trình Hỗ Trợ An Cư
17/12/2012
Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) gần đây đã ban hành đề xuất cho các chương trình đào tạo ngôn ngữ mới, các dịch vụ hỗ trơ an cư, và các dịch vụ tái định . Những chương trình này là không thể thiếu để giúp đỡ người đủ điều kiện nhập cư Canada có cơ hội nhập vào ngôi nhà mới của họ.

Các đề xuất sẽ chấp nhận các dự án sẽ bắt đầu vào năm 2013. Các dự án có thể mang tính chất trên phạm vi địa phương, khu vực, quốc gia hoặc quốc tế. Nguồn quỹ an cư tập trung dành cho người nhập cư mới, trong khi quỹ tái định cư được dành riêng cho người tị nạn.
CIC đã tuyên bố rằng “Dịch vụ sẽ bao gồm các chương trình đào tạo ngôn ngữgiới thiệu, cung cấp thông tin, giúp đỡ để tìm việc làm phù hợp với bằng cấp và kỹ năng người mới nhập cư, giúp thiết lập mạng lưới/liên lạc trong cộng đồng của họ“.

Kinh phí cho các dịch vụ như vậy đã tăng gần gấp ba lần trong 7 năm qua, tăng từ khoảng 200,000,000 CAD trong niên khóa 2005 – 2006 đến gần 600,000,000 CAD cho năm nay. Những số liệu này không bao gồm dịch vụ tương tự ở tỉnh Quebec.

Hầu hết các tỉnh hoạt động các chương trình do liên bang chỉ đạo. Tuy nhiên, Quebec, Manitoba, British Columbia cung cấp các dịch vụ này cấp tỉnh. Tuy nhiên, đề xuất này chào đón các tổ chức từ tất cả các tỉnh bang không hạn chế để áp dụng dự án của họ hướng đến giải quyết các vấn đề phạm vi quốc gia hoặc quốc tế.
(Cre: Cic news)