Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Di Trú Canada Gia Hạn Thời Hạn Nhận Đơn Cho Dòng Đầu Tư Tài Sản Cao

Nhận tin tức mới
Cục Di Trú Canada Gia Hạn Thời Hạn Nhận Đơn Cho Dòng Đầu Tư Tài Sản Cao
01/04/2015
Cục di trú và quốc tịch Canada (CIC) gia hạn thời gian nhận đơn theo dòng chương trình thí điểm đầu tư tài sản cao ( Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program (IIVC) ) cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2015.
Chương trình này sẽ tuyển chọn và trao quyền thường trú nhân cho tối đa 60 nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao.

Mỗi nhà đầu tư bắt buộc phải sỡ hữu một giá trị tài sản ròng tối thiểu ít nhất là 10 triệu CAD và cam kết đầu tư môt khoản không đảm bảo là 2 triệu CAD trong thời hạn 15 năm.
Những khoản đầu tư này dự trù sẽ được đầu tư vào khởi nghiệp cho các doanh nghiệp với tiềm năng tăng trưởng cao. Các nhà đầu tư tham gia chương trình phải thực hiện một báo cáo độc lập chứng minh tài sản đã được tích lũy một cách hợp pháp.

Các yêu cầu về ngôn ngữ và giáo dục cũng khá khó khăn, các ứng viên được yêu cầu nộp bài kiểm tra ngôn ngữ và các bằng cấp. Thời hạn nhận đơn và hạn mức khá hạn chế khiến nhà đầu tư khó đạt được yêu cầu này.
(Cre: CIC)