Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cư Dân Manitoba Là Những Người Giàu Lòng Từ Thiện Nhất

Nhận tin tức mới
07/02/2012
Theo bản thống kê của viện Fraser vừa được phổ biến, thì trong vòng 13 năm liên tiếp, cư dân của tỉnh bang Manitoba là những người giàu lòng từ thiện nhất Canada.

Theo bản thống kê này thì trong năm qua 26% số cư dân ở tỉnh bang Manitoba đã bỏ tiền cho các tổ chức từ thiện.
Theo sau đó là hai tỉnh bang Prince Edward Islands và Saskatchewan với 25% cư dân bỏ tiền cho từ thiện. Tỉnh bang Ontario và Alberta đứng  đồng hạng tư với 24.2% cư dân. Trong khi  tỉnh bang Quebec là tỉnh bang xếp hạng cuối bảng, chỉ có 21.7% dân chúng bỏ tiền cho các tổ chức từ thiện.

Cư dân tỉnh bang Manitoba là những người giàu lòng từ thiện nhất

(Theo Thoi Bao)