Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cộng Đồng Thiểu Số Tại Canada

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Cục thống kê Canada dự báo rằng đến năm 2013 có khoảng 1/3 dân số Canada – tương đương khoảng 14,4 triệu dân – sẽ thuộc cộng đồng thiểu số. Trong khi đó, tại New Brunswick số người thuộc cộng đồng thiểu số này sẽ chỉ khoảng 1/20.

Bà Manju Varma, tiến sĩ về lĩnh vực giáo dục đa văn hóa và đang giảng dạy các khoa học về tính đa dạng tại trường đại học, cho biết bà đã nhận thấy được sự đa dạng hóa dân số của New Brunswick khi bà lớn lên tại Moncton. Bà cho biết thêm, mặc dù dân số ở đây đang đa dạng hóa, nhưng các thành phố của New Brunswick vẫn còn sẽ thay đổi nhiều nữa. “Lam sao chúng ta có thể phát triển một cộng đồng trí tuệ nếu chúng ta không có tính đa dạng để thăng hoa trí tuệ đó” – bà Varma nói. Theo cơ quan thống kê quốc gia, dân số thuộc thiểu số tại Moncton chỉ khoảng 2% vào năm 2006 và con số này tăng lên 5% vào năm 2031. Trong khi đó, tại Saint John là 3% vào năm 2006 và dự đoán sẽ tăng lên 8% vào năm 2031.

Bà Varma cho biết: kết quả thống kê từ Cục thống kê Canada không có gì đáng ngạc nhiên. New Brunswick nên xem xét việc áp dụng các biện pháp tương tự như các thành phố nhỏ khác ở Canada để thành công trong việc thu hút người nhập cư. Tôi biết có những thành phố nhỏ ở Alberta đã mang sang thành phố của họ cả một cộng đồng cư dân từ nơi khác. Họ mang sang nguyên một cộng đồng theo đúng nghĩa đen và cộng đồng đó đã ở đấy. Cư dân không đến và tìm kiếm cộng đồng. Cộng đồng tự nó đã tồn tại và mỗi người trong cộng đồng có cùng một trãi nghiệm chung rằng họ là những người mới định cư. Họ cùng trăn trở những vấn đề giống nhau và khi họ đến đó họ sẽ cảm thấy như được chia sẻ và không bỏ cuộc.”

Cục thống kê Canada dự đoán rằng từ nay đến năm 2031, hơn 71% dân tộc thiểu số sẽ sinh sống tại Toronto, Vancouver và Montreal.
Varma cho biết bà cũng mong muốn nhìn thấy nhiều cơ cấu hỗ trợ người nhập cư hơn nữa ở các thành phố tại New Brunswick, như thế người nhập cư có thể dừng chân và phát triển tại đây.