Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Công Bố Hạn Mức Các Chương Trình Định Cư Canada

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Cục Di trú Canada đã công bố hạn mức chương trình định cư Canada theo như thông tin chi tiết bên dưới

Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao

Hạn mức tối đa là 10.000 hồ sơ diện nhân viên trình độ cao liên bang mới, mà không có một đề nghị sắp xếp việc làm, sẽ được xem xét để xử lý mỗi năm. Trong hạn mức 10.000 hồ sơ, hạn mức tối đa về số hồ sơ cho mỗi ngành nghề là 500 hồ sơ mỗi năm. Hồ sơ sẽ được xem xét theo thứ tự ngày hồ sơ được nhận. Hồ sơ nhận được vào cùng ngày sẽ được xem xét để xử lý theo trình tự thường nhật của văn phòng. Hạn mức sẽ bắt đầu tính vào ngày 1 tháng 7 năm 2011 và kết thúc vào ngày 30 Tháng 6 năm 2012, trừ khi có chỉ định khác trong Chỉ thị Bộ trưởng trong tương lai. Năm tiếp theo sẽ được tính từ 1 Tháng Bảy – 30 tháng 6, trừ khi có chỉ định khác trong Chỉ thị Bộ trưởng.

Danh sách các ngành nghề được công bố

 • 0631 Restaurant and Food Service Managers
 • 0811 Primary Production Managers (Except Agriculture)
 • 1122 Professional Occupations in Business Services to Management
 • 1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners
 • 2121 Biologists and Related Scientists
 • 2151 Architects
 • 3111 Specialist Physicians
 • 3112 General Practitioners and Family Physicians
 • 3113 Dentists
 • 3131 Pharmacists
 • 3142 Physiotherapists
 • 3152 Registered Nurses
 • 3215 Medical Radiation Technologists
 • 3222 Dental Hygienists & Dental Therapists
 • 3233 Licensed Practical Nurses
 • 4151 Psychologists
 • 4152 Social Workers
 • 6241 Chefs
 • 6242 Cooks
 • 7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades
 • 7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades
 • 7241 Electricians (Except Industrial & Power System)
 • 7242 Industrial Electricians
 • 7251 Plumbers
 • 7265 Welders & Related Machine Operators
 • 7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics
 • 7371 Crane Operators
 • 7372 Drillers & Blasters — Surface Mining, Quarrying & Construction
 • 8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service

Chương trình đầu tư Liên Bang
Hạn mức tối đa là 700 hồ sơ diện đầu tư liên bang mới sẽ được xem xét để xử lý mỗi năm. Hồ sơ sẽ được xem xét theo thứ tự ngày hồ sơ được nhận. Hồ sơ nhận được vào cùng ngày sẽ được xem xét để xử lý theo trình tự thường nhật của văn phòng. Hạn mức sẽ bắt đầu tính vào ngày 1 tháng 7 năm 2011 và kết thúc vào ngày 30 Tháng 6 năm 2012, trừ khi có chỉ định khác trong Chỉ thị Bộ trưởng trong tương lai. Năm tiếp theo sẽ được tính từ 1 Tháng Bảy – 30 tháng 6, trừ khi có chỉ định khác trong Chỉ thị Bộ trưởng.

Chương Trình doanh nhân Liên Bang
Chương trình tạm thời ngưng nhận hồ sơ Hồ sơ diện doanh nhân liên bang mới sẽ không được chấp nhận trừ khi hồ sơ nhận được tại các văn phòng Cục Di Trú và Quốc tịch Canada trước ngày 01 tháng 7 năm 2011. Lệnh cấm tạm thời này sẽ vẫn được giữ nguyên cho đến khi có chỉ định mới trong Chỉ thị Bộ trưởng trong tương lai.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com