Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cơ Quan Dịch Vụ Canada Thông Báo Về Việc Áp Dụng Sinh Trắc Học Trực Tuyến

Nhận tin tức mới
Cơ Quan Dịch Vụ Canada Thông Báo Về Việc Áp Dụng Sinh Trắc Học Trực Tuyến
06/12/2020

Các ứng viên nộp hồ sơ di trú có thể bắt đầu lên lịch các cuộc hẹn sinh trắc học trực tuyến kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 – theo Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 năm 2020, hệ thống đặt lịch hẹn của Cơ quan Dịch vụ Canada sẽ cho phép các cuộc hẹn sinh trắc học hoạt động trở lại. Điều này sẽ cho phép các ứng viên chủ động đặt lịch hẹn với IRCC, đồng thời  việc đặt lịch hẹn trực tuyến sẽ giúp mang lại hiệu quả hơn. Các quan chức của Cơ quan Dịch vụ Canada đã bắt đầu gọi điện cho các khách hàng của IRCC để lên lịch các cuộc hẹn sinh trắc học từ giữa tháng 9 năm nay.

Tuy nhiên, những người nộp đơn chưa được IRCC liên hệ nên sử dụng công cụ lập lịch trực tuyến để đặt lịch hẹn sinh trắc học. IRCC cho biết trong thông cáo báo chí rằng khách hàng nên đặt lịch hẹn tại văn phòng Dịch vụ Canada gần nhất. Và chỉ những người có lịch hẹn mới có thể gửi sinh trắc học của họ tại các địa điểm chỉ định của  cơ quan Dịch vụ Canada.

Sinh trắc học là một thủ tục bắt buộc trong quy trình xin nhập cư Canada

Những người nộp đơn xin thường trú nhân chưa nộp sinh trắc học trong vòng 10 năm qua sẽ cần một cuộc hẹn để đáp ứng các yêu cầu về sinh trắc học trong quá trình xử lý đơn xin nhập cư. IRCC cũng lưu ý rằng miễn trừ sinh trắc học tiếp tục có hiệu lực đối với những người nộp đơn tạm trú ở Canada và những người đăng ký thường trú đã nộp sinh trắc học trong 10 năm qua.

(Cre: CIC)