Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

CIC Tiến Hành Tham Vấn Trực Tuyến Về Các Cấp Độ Di Trú

Nhận tin tức mới
CIC Tiến Hành Tham Vấn Trực Tuyến Về Các Cấp Độ Di Trú
24/06/2013
Ngày 21 tháng 6 năm 2013 – Bộ trưởng Jason Kenney Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa –  thông báo rằng Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa ra tham vấn trực tuyến trưng cầu ý kiến ​​công chúng về mức độ nhập cư và các vấn đề khác  hôm nay. Ngoài ra, Tổng thư ký Quốc hội Rick Dykstra đang bắt đầu một loạt các cuộc tham vấn với các bên liên quan ngày hôm nay, bắt đầu từ Mississauga.

“Từ năm 2006, Chính phủ Canada đã chào đón ở  một mức bền vững cao nhất của di dân trong lịch sử Canada”, Bộ trưởng Kenney cho biết. ” Do tầm quan trọng của việc nhập cư để tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng lâu dài, chúng tôi đặc biệt quan tâm lắng nghe quan điểm của người dân Canada khi chúng tôi chuẩn bị kế hoạch cho những năm sắp tới”.

Chính phủ hoan nghênh các bên liên quan và công chúng cung cấp thông tin phản hồi về mức độ phù hợp của nhập cư đối với Canada và kết hợp phù hợp nhất t cho nền kinh tế, gia đình, và các khóa học nhân đạo và cho người tị nạn. Các đại biểu cũng sẽ được yêu cầu cho quan điểm của họ về vai trò ngày càng tăng của người nhập cư kinh tế trong việc hỗ trợ sự thịnh vượng trong tương lai của Canada và động thái này của chính phủ hướng tới một hệ thống di trú nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Trong việc lập kế hoạch cho tổng số người di dân tiếp nhận như thường trú nhân mới mỗi năm, chính phủ không chỉ cân bằng các mục tiêu nhập cư, mà còn xem xét cam kết rộng lớn hơn của chính phủ, đầu vào từ các tỉnh bang và vùng lãnh thổ, và điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai. Ngoài ra, chính phủ phải tính đến khả năng hoạt động của CIC để thụ lý các hồ sơ một cách kịp thời, cũng như năng lực của các cộng đồng người Canada chào đón người mới đến.
Các cuộc tham vấn trình bày một cơ hội để nâng cao nhận thức lớn hơn trong những quyết định khó khăn liên quan đến việc quản lý một hệ thống di trú toàn cầu. Ở đây, cần có tầm nhìn và mục tiêu cạnh tranh phân kỳ cho tương lai của chương trình nhập cư. Sự tham gia của các bên liên quan và công chúng rộng khắp là chìa khóa để phát triển một chiến lược tổng thể cho Canada di chuyển về phía trước của CIC.

Các bên liên quan được mời đại diện cho một loạt các quan điểm, bao gồm cả những người sử dụng lao động, lao động, học viện, các tổ chức học tập, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh doanh, cơ quan quản lý, thành phố, các nhóm thổ dân, các tổ chức cung cấp dịch vụ an cư và tổ chức văn hóa thiểu số.

Các cuộc tham vấn trực tuyến được mở ra để nhận ý kiến từ nay cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2013. Những người quan tâm có thể cung cấp thông tin phản hồi ở đây.

(Cre: CIC news)