Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

CIC Làm Rõ Đạo Luật C-35 Áp Dụng Cho Các Chuyên Viên Tư Vấn Du Học

Nhận tin tức mới
CIC Làm Rõ Đạo Luật C-35 Áp Dụng Cho Các Chuyên Viên Tư Vấn Du Học
21/06/2013
Sau khi một số cuộc họp giữa Hội đồng Luật Pháp Tư Vấn Di Trú Canada (ICCRC), Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) các bên liên quan khác; CIC đã làm rõ mục 91 của Luật Bảo vệ Di Trú và Tị nạn (IRPA) do có ảnh hưởng đến chuyên viên tư vấn sinh viên quốc tế ở Canada và các đại lý giáo dục  ở nước ngoài.
CIC làm rõ rằng:
Đại lý giáo dục, các nhà tuyển dụng và nhân viên tại các tổ chức giáo dục, những người được trả tiền để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của họ, đều bị cấm cung cấp tư vấn cho sinh viên liên quan đến hồ sơ nhập cư, chẳng hạn như thị thực hoặc giấy phép học tập giấy phép làm việc. Nghĩa, họ không thể giải thích hay tư vấn cho một người về các lựa chọn nhập cư của họ, hoàn thành và nộp hồ sơ di trú thay mặt của khách hàng, giao tiếp với CIC thay mặt của khách hàng (trừ dịch thuật trực tiếp từ văn bản hay lời nói đệ trình của khách hàng), đại diện cho một khách hàng trong một hồ sơ di trú hoặc quảng cáo rằng họ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn nhập cư.

Điều này làm cho rõ ràng rằng IRPA không cho phép chuyên viên tư vấn sinh viên quốc tế hoặc đại lý giáo dục đại diện hoặc tư vấn cho sinh viên hoặc bất cứ ai khác về các vấn đề nhập cư. Làm rõ điều này sẽ cho phép ICCRC bảo vệ tốt hơn các sinh viên và những người khác trong việc tìm kiếm lời khuyên hoặc đại diện liên quan đến vấn đề di trú, và đảm bảo rằng bất kỳ lời khuyên hay đại diện mà họ nhận được chỉ đến từ một đại diện được ủy quyền theo qui định của IRPA.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với ICCRC.

(Cre: ICCRC)