Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

CIC Giảm Thiểu Việc Sử Dụng Giấy Tờ

Nhận tin tức mới
25/11/2011

Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) sẽ làm cho quá trình xét duyệt hồ sơ  dễ dàng hơn trong khi tiết kiệm 4.2 triệu CAD trong vòng ba năm tới, bằng cách thực hiện xét duyệt đơn trực tuyến, Bộ trưởng Jason Kenney công bố ngày ngày 25 tháng 11 năm 2011.

Sự thay đổi này sẽ đơn giản hóa quá trình xét duyệt hồ sơ và làm cho người nộp đơn dễ tiếp cận hơn. Đường dây trực tuyến cho phép mọi người nộp đơn bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn, với các công cụ trực tuyến để giúp điều hướng hồ sơ nhập cư và điền các mẫu đơn. Là một phần của việc chuyển  đổi sang xét duyệt hồ sơ trực tuyến, bắt đầu từ ngày 01 Tháng 12 năm 2011, CIC sẽ không còn in và gửi các mẫu đơn và bộ hướng dẫn hồ sơ. Nếu các mẫu đơn không thể nộp trực tuyến, người nộp đơn có thể tự in các mẫu đơn từ trang web của CIC.Dịch vụ cho những người có nhu cầu đặc biệt sẽ tiếp tục. Các hình thức văn bản định dạng chữ nổi Braille và chữ lớn vẫn sẽ có sẵn cho người cần dùng. Cách thức mới này sẽ tiết kiệm cho đối tượng nộp thuế 4,2 triệu CAD trong ba năm. Điều này cũng sẽ cho phép CIC giải phóng nguồn lực trong một số bộ phận của tổ chức và sử dụng tốt hơn ở những nơi khác trong khi vẫn duy trì một dịch vụ với mứcchất lượng cao. Trong liên tục cố gắng tìm cách để làm việc tốt hơn và với chi phí ít hơn, CIC đang thực hiện trách nhiệm của mình trong các quản lý và sử dụng đúng mức tiền thuế của người dân.

(Theo CIC)