Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang Quebec Tăng Phí Thụ Lý Hồ Sơ

Nhận tin tức mới
Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang Quebec Tăng Phí Thụ Lý Hồ Sơ
01/01/2013

Kể từ ngày 01 Tháng 1 năm 2013, MICC sẽ tăng tất cả các lệ phí thụ lý hồ sơ. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết biểu phí mới ngay bên dưới sau.

Mức phí áp dụng cho hồ sơ nộp theo các chương trình Quebec
Đển ngày
31 tháng 12, 2012
Kể từ
1 tháng 1, 2013
Diện doanh nhân
988 CAD
1,013 CAD
Diện đầu tư
4,003 CAD
4,102 CAD
Diện tự làm chủ
988 CAD
1,013 CAD
Mỗi người phụ thuộc đi cùng
156 CAD
160 CAD
Các khoản phí cần phải được thanh toán đầy đủ, bằng tiền Canada (CAD), bởi đương đơn hoặc bởi một bên thứ ba, vào thời điểm hồ sơ được nộp vào hoặc gửi qua đường bưu điện.
Những khoản phí này không được hoàn trả lại ngay cả khi hồ sơ của bạn bị từ chối.
Lưu ý: Các khoản phí thể thay đổi bất cứ lúc nào khi tỉnh bang cập nhật mức phí mới.