Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Prince Edward Island

Nhận tin tức mới
10/02/2011
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2011, tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) thông báo 5 diện mới của chương trình định cư tỉnh bang, bao gồm diện kinh doanh dành cho các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp. Chương trình định cư dành cho cả chủ doanh nghiệp mới và nhà đầu tư trong các doanh nghiệp hiện có tại tỉnh bang Prince Edward Island.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island sẽ bao gồm 02 nhóm như sau

A. Nhóm Kinh Doanh: gồm 03 diện đầu tư

Diện chủ sở hữu 100% doanh nghiệp: để đạt điều kiện theo diện chủ sở hữu 100% doanh nghiệp, đương đơn phải:
 • Có khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng thích nghi cũng như đô tuổi phù hợp cần thiết để thành lập và điều hành kinh doanh tại Prince Edward Island;
 • Có tài sản ròng cá nhân là $400,000 CDN;
 • Ký quỹ $100,000 CDN qua tài khoản treo;
 • Đầu tư ít nhất $150,000 CDN để thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân tại Prince Edward Island;
 • Kiểm soát 100% quyền sở hữu doanh nghiệp và trực tiếp liên tục chủ động quản lý điều hành doanh nghiệp tại Prince Edward Island;
 • Có một kế hoạch sinh sống bao gồm dự định chuyển đến và ổn định cuộc sống tại Prince Edward Island;
 • Nộp kế hoạch kinh doanh sau chuyến tham quan khảo sát tại Prince Edward Island.
Diện sở hữu doanh nghiệp 01 phần: để đạt điều kiện theo diện Sở Hữu Doanh Nghiệp Một Phần, đương đơn phải:
 • Có khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng thích nghi cũng như đô tuổi phù hợp cần thiết để thành lập và điều hành kinh doanh tại Prince Edward Island;
 • Có tài sản ròng cá nhân là $400,000 CDN;
 • Ký quỹ $100,000 CDN qua tài khoản treo;
 • Đầu tư ít nhất $150,000 CDN trong một doanh nghiệp tại Prince Edward Island;
 • Kiểm soát hơn 33.3% cổ phần doanh nghiệp hoặc đầu tư ít nhất $1,000,000 CDN vào doanh nghiệp
 • Trực tiếp liên tục chủ động quản lý điều hành doanh nghiệp tại Prince Edward Island
 • Có một kế hoạch sinh sống bao gồm dự định chuyển đến và ổn định cuộc sống tại Prince Edward Island;
 • Nộp kế hoạch kinh doanh sau chuyến tham quan khảo sát tại Prince Edward Island.
Diện làm việc: để đạt điều kiện theo diện làm việc, đương đơn phải:
 • Có khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng thích nghi cũng như đô tuổi phù hợp cần thiết để thành lập và điều hành kinh doanh tại Prince Edward Island;
 • Có đủ điều kiện và sẵn sàng nộp đơn đến Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada xin Giấy Phép Làm Việc vào doanh nghiệp đương đơn dự định làm việc và đầu tư ở Prince Edward Island;
 • Có tài sản ròng cá nhân là $400,000 CDN;
 • Đầu tư ít nhất $150,000 CDN vào một doanh nghiệp tại Prince Edward Island;
 • Kiểm soát hơn 33.3% cổ phần doanh nghiệp hoặc đầu tư ít nhất $1,000,000 CDN vào một doanh nghiệp.
 • Trực tiếp liên tục chủ động quản lý điều hành doanh nghiệp tại Prince Edward Island
 • Có một kế hoạch sinh sống bao gồm dự định chuyển đến và ổn định cuộc sống tại Prince Edward Island;
 • Nộp kế hoạch kinh doanh sau chuyến tham quan khảo sát tại Prince Edward Island.
  GHI CHÚ:
 • Đương đơn phải nộp trọn bộ hồ sơ trong giai đoạn sơ tuyển
 • Đương đơn phải tham quan khảo sát trong 5 ngày làm việc và tham dự phỏng vấn
 • Đương đơn sẽ được yêu cầu đóng ký quỹ ngôn ngữ là $10,000 CDN nếu không chứng minh được khả năng tiếng Anh.
 • Đương đơn phải nộp kế hoạch kinh doanh
B. Nhóm Làm Việc: gồm 04 diện nhỏ

 • Diện Nhân Viên Tay Nghề Cao
 • Diện Các Ngành Nghề Thiết Yếu
 • Diện Sinh Viên Quốc Tế đã Tốt Nghiệp
 • Diện Liên Kết Gia Đình

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com