Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình PEI Hết Hạn Mức Năm 2016 Cho Hồ Sơ Từ Trung Quốc

Nhận tin tức mới
Chương Trình PEI Hết Hạn Mức Năm 2016 Cho Hồ Sơ Từ Trung Quốc
16/07/2016

Tháng 5/ 2016, chương trình đầu tư định cư tỉnh bang Đảo Hoàng Tử (PEI) chính thức hết hạn mức( quota) năm 2016 dành cho hồ sơ nhà đầu tư từ Trung Quốc.

Hồ sơ nhà đầu tư từ các khối nước khác vẫn còn hạn mức năm 2016 với số lượng hạn chế. Các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm dòng di trú đầu tư PEI muốn nộp đơn cho hạn mức năm 2016 cần hoàn tất hồ sơ trước khi hạn mức hết. Dự kiến hạn mức chương trình PEI năm 2016 cho khối nhà đầu tư các nước ngoài Trung Quốc sẽ hết trong khoảng tháng 10.2016.

Hạn mức nhà đầu tư định cư PEI năm 2017 sẽ công bố vào cuối năm 2016.

Chương trình PEI được đánh giá là một trong những chương trình đầu tư định cư Canada với những tiêu chí rõ ràng, qui trình và tiến độ thụ lý hồ sơ nhanh nhất trong tất cả các chương trình hiện hành.

Chương Trình Tỉnh Bang Prince Edward Island – Diện Chủ sở hữu 100% doanh nghiệp

Để đạt điều kiện theo diện Chủ sở hữu 100% doanh nghiệp, đương đơn phải:

  • Có khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng thích nghi cũng như độ tuổi phù hợp cần thiết để thành lập và điều hành kinh doanh tại Prince Edward Island;
  • Cung cấp chứng chỉ thi IELTS trong vòng 2 năm vừa qua với điểm tối thiểu cấp độ 4.0
  • Có tài sản ròng hợp pháp là 600,000 CAD.
  • Ký quỹ 200,000 CAD được hoàn lại theo điều kiện; 25,000 CAD sẽ được hoàn lại khi đương đơn cư trú 6 tháng – 25,000 CAD hoàn lại khi đương đơn cư trú 1 năm và 150,000 CAD hoàn lại khi đương đơn kinh doanh theo qui định trong hợp đồng ký quỹ.
  • Đầu tư ít nhất 150,000 CDN để thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân tại Prince Edward Island.
  • Có khoản vốn lưu động tối thiểu 200,000 CAD để thực hiện ký quỹ.
  • Có khoản vốn lưu động đủ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, sinh sống 1 năm tại Prince Edward Island.
  • Kiểm soát 100% quyền sở hữu doanh nghiệp và trực tiếp liên tục chủ động quản lý điều hành doanh nghiệp tại Prince Edward Island.
  • Có một kế hoạch sinh sống bao gồm dự định chuyển đến và ổn định cuộc sống tại Prince Edward Island.
  • Nộp kế hoạch kinh doanh chi tiết về thành lập hay mua lại doanh nghiệp tại Prince Edward Island.