Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang Mới Bắt Đầu Nhận Hồ Sơ Từ Ngày 4 Tháng 5 Năm 2013

Nhận tin tức mới
Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang Mới Bắt Đầu Nhận Hồ Sơ Từ Ngày 4 Tháng 5 Năm 2013
04/05/2013
Hệ thống lựa chọn mới cho Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên bang (FSWP) sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 5, năm 2013. Vào thời điểm này, chương trình sẽ mở lại nhận hồ sơ; Bộ trưởng Jason Kenney Cục Quốc Tịch, Nhập Cư & Đa Văn Hóa công bố ngày hôm nay.

Ưu tiên số một của chính phủ vẫn là công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng lâu dài” Bộ trưởng Kenney cho biết. “Tiêu chí mới của Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang sẽ đảm bảo Canada lựa chọn được những người nhập cư có tay nghề cao cho nhu cầu của nền kinh tế chúng ta, những người có thể thành công và phát triển toàn vẹn tiềm năng của mình ở Canada”.

Những cải tiến trên hệ thống điểm FSWP được dựa trên một  nghiên cứu lớn đã luôn chứng minh rằng thông thạo ngôn ngữ và tuổi trẻ là hai trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công kinh tế của những người nhập cư.
Những thay đổi cuối cùng về các tiêu chí lựa chọn FSWP bao gồm:

  • Ngưỡng ngôn ngữ chính thức tối thiểu và tăng hệ số điểm dành cho trình độ thông thạo ngôn ngữ chính thức, khiến cho ngôn ngữ trở thành yếu tố quan trọng nhất trong quá trình lựa chọn;
  • Tăng nhấn mạnh vào người nhập cư trẻ tuổi, những người có nhiều khả năng để thu thập được kinh nghiệm quý báu Canada, ở vị trí tốt hơn để thích ứng với thay đổi điều kiện thị trường lao động, và là những người sẽ có nhiều năm đóng góp cho nền kinh tế của Canada hơn;
  • Giới thiệu về việc Đánh giá Bằng Cấp Giáo dục (ECA), vì vậy điểm giáo dục chỉ được tính nếu  phản ánh giá trị thực của chứng chỉ nước ngoài ở Canada;
  • Thay đổi đến quá trình sắp xếp việc làm, cho phép người sử dụng lao động thuê người nộp đơn một cách nhanh chóng, nếu có một nhu cầu thể hiện ở thị trường lao động Canada; và
  • Điểm khả năng thích ứng bổ sung tính vào khả năng ngôn ngữ của vợ/chồng và kinh nghiệm làm việc Canada của vợ/chồng.

“Từ quá lâu, quá nhiều người nhập cư đến Canada giàu kinh nghiệm nhưng làm việc không đúng ngành nghề, làm việc dưới khả năng và thất nghiệp, và điều này đã gây bất lợi cho những người mới đến và nền kinh tế Canada,” Bộ trưởng Kenney cho biết. “Những thay đổi chuyển đổi của chúng tôi đối với chương trình FSWP sẽ giúp đảm bảo rằng những người mới nhập cư có tay nghề cao có thể đóng góp đầy đủ các kỹ năng của họ cho nền kinh tế càng sớm càng tốt. Điều này là tốt cho người mới đến, tốt cho nền kinh tế, và tốt cho tất cả người dân Canada “.

Có hai bước mới đối với hệ thống lựa chọn mới. Trước tiên, người nộp đơn sẽ phải chứng minh rằng họ đáp ứng các ngưỡng ngôn ngữ tối thiểu, đó là cấp độ 7 của hệ thống đánh giá ngôn ngữ chuẩn Canada (Canadian Language Benchmark). Các ứng viên sẽ có thể thực hiện việc đánh giá ngôn ngữ từ các cơ quan chỉ định hiện có của Bộ trưởng và được liệt kê trên trang web của CIC tại đây.

Thứ hai, các ứng viên sẽ phải làm đánh giá các bằng cấp giáo dục của họ trước khi đến Canada. Một danh sách các tổ chức giám định được chỉ định của Bộ trưởng sẽ được thông báo sớm trong đầu năm mới. Việc đánh giá các bằng cấp giáo dục nước ngoài sẽ cung cấp cho người mới đến một sự hiểu biết thực tế hơn về các bằng cấp của họ so với các tiêu chuẩn giáo dục Canada. Nó cũng sẽ cung cấp cho họ cơ hội để nâng cấp trình độ giáo dục của họ trước khi đến Canada nếu họ chọn.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng những thay đổi này sẽ không áp dụng cho những người đã nộp đơn cho các chương trình FSWP trước ngày 04 tháng 5 năm 2013 với một lời đề nghị công việc đủ điều kiện hoặc theo dòng chương trình dành cho bậc tiến sĩ.
Như công bố gần đây, do các hành động được thực hiện trong những tháng qua, các hồ sơ mới theo chương trình FSWP sẽ được thụ lý trong một vài tháng, chứ không phải một vài năm. Để đảm bảo thời gian thụ lý nhanh và để tránh tồn đọng hồ sơ, chương trình FSWP mới sẽ nhận một số cố định hồ sơ mỗi năm.

Trong trung hạn, Chính phủ cũng hướng đến phát triển và thực hiện mô hình Định Hướng Quan Tâm (Expression of Interest – EOI), mà sẽ cung cấp cho người sử dụng lao động có quyền truy cập đến cơ sở dữ liệu của các nhân viên lành nghề.

(Cre: cic news)