Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

08/08/2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440

Nhận tin tức mới
08/08/2018 – Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440
10/08/2018

Bộ Di dân, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã phát hành 3,750 thư mời nộp đơn nhập cư (ITA), dòng xét duyệt nhanh – chương trình nhân viên trình độ cao Canada vào ngày 8 tháng 8.2018 với điểm số tối thiểu được chọn là 440 điểm.

Vòng rút thăm diễn ra vào ngày 8 tháng 8 có số điểm tối thiểu CRS là 440 điểm. Đây là lần thứ 2 của năm 2018, điểm xét duyệt chương trình đã rơi xuống mức thấp nhất.

Điểm số tối thiểu của các vòng rút thăm trong năm 2018

8 tháng 8.2018 - Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành 3,750 Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Với Điểm Số 440
Vòng rút thăm diễn ra vào ngày 30.05 với điểm số 902 dành cho diện chỉ định của tỉnh bang và điểm số 288 dành cho diện Công nhân lành nghề.

Ngày và giờ làm việc trong vòng này là 31 tháng 1 năm 2018, lúc 12:14:21 giờ UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng viên có điểm số CRS trên 440, cũng như những ứng viên có điểm số 440 điểm đã gửi hồ sơ của họ trước ngày và giờ được chỉ định này, sẽ nhận được ITA.
Vòng rút thăm này đã kéo dài chuỗi liên tục các tháng phát hành 3,750 ITA của IRCC kể từ ngày 13 tháng 6. Tính đến tháng 08 năm 2018, IRCC đã phát hành tổng cộng 50,950 thư mời nộp đơn nhập cư.
Với mục tiêu tăng số lượng người nhập cư Canada cho năm 2018 và 2019, số lượng ITA do IRCC phát hành trong năm nay có thể sẽ sớm vượt qua tổng số lượng ITA được phát hành trong năm 2017.

Hệ thống xét duyệt nhanh bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Cục di trú sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 90 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.

(Cre: cicnews)

LIÊN HỆ NGAY KORNOVA ĐỂ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH ĐIỂM SỐ HỒ SƠ BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

Tel: (028) 38. 290.430 | Email: vietnam@kornova.com