Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Đã Hết Hạn Mức Năm

Nhận tin tức mới
19/05/2012

Hạn mức của chương trình nhân viên trình độ cao đã hết trong năm nay.

Tính đến 8 tháng 5 năm 2012, đối với diện 29 ngành nghề thu húthạn mức tối đa 10.000 hồ sơ diện nhân viên trình độ cao đã đạt được. Hạn mức này không áp dụng cho các hồ sơ có thư mời làm việc. Điều này có nghĩa rằng CIC sẽ không xử lý bất kỳ hồ sơ loại nhân viên trình độ cao trong diện ngành nghề thu hút nữa cho đến khi hạn mức mới được công bố vào tháng 07 năm 2012. Không nên nộp hồ sơ mới diện nhân viên trình độ cao theo danh sách ngành nghề cho đến ngày 01 tháng 7 năm 2012, trừ khi ứng viên có một đề nghị chấp thuận làm việc từ một người sử dụng lao động CanadaĐiều này có nghĩa rằng, rõ ràng mọi người sẽ gấp rút chuẩn bị hồ sơ để nộp vào hàng đầu tiên trong ngày 1 tháng 7 năm 2012.
(Theo CIC)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com