Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Người Thầy Doanh Nhân Nhập Cư &Amp; Phòng Thương Mại Fredericton Chúc Mừng Tỉnh Bang Trong Việc Tài Trợ Trung Tâm Đa Văn Hóa

Nhận tin tức mới
Chương Trình Người Thầy Doanh Nhân Nhập Cư &Amp; Phòng Thương Mại Fredericton Chúc Mừng Tỉnh Bang Trong Việc Tài Trợ Trung Tâm Đa Văn Hóa
31/05/2013

Chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp dành cho Doanh Nhân Nhập Cư Fredericton (BIMP) và Phòng Thương mại Fredericton gởi lời chúc mừng đến chính quyền tỉnh bang về khoản đầu tư 2 triệu CAD hỗ trợ trong việc xây dựng một trung tâm liên văn hóa ở Fredericton, như công bố vào ngày 24 tháng 5 năm 2013.

Trung tâm này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho người mới đến, các tổ chức thuê văn phòng tại trung tâm, thành phố, các bên liên quan phục vụ cộng đồng người nhập cư và thành phố nói chung.

“Trung tâm này là một bước tiến rất lớn cho thành phố của chúng tôi và các cộng đồng di dân trong thành phố” – bà Janet Moser, điều phối viên của Chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp dành cho Doanh Nhân Nhập Cư Fredericton cho biết – “Trung tâm sẽ tăng cường những công việc và thành quả mà Hiệp hội đa văn hóa Fredericton, Hội đồng đa văn hóa New Brunswick và nhiều hiệp hội văn hoá khác đã đạt được. Tóm lại, trung tâm sẽ cho phép Fredericton cung cấp một cách hiệu quả hơn các dịch vụ hỗ trợ mà người mới đến cần để hòa nhập và phát triển trong khu vực”.

Đảm bảo rằng những người nhập cư có những công cụ và nguồn lực để xây dựng một cuộc sống mới trong khu vực Fredericton là một ưu tiên cho tỉnh bang, cho chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp và cho Phòng Thương Mại.

“Phát triển cộng đồng của chúng tôi thông qua nhập cư sẽ là một chìa khóa để thành công trong những năm tới,” bà Moser tiếp tục. “Việc đầu tư này của tỉnh bang là một dấu hiệu rõ ràng rằng họ hiểu được tầm quan trọng và giá trị của người dân nhập cư không chỉ từ góc độ gia tăng dân số, mà còn về sự đa dạng hóa và giao lưu văn hóa cho phép người dân New Brunswick phát triển về mặt xã hội và ngày càng trở thành những công dân của thế giới”.

“Chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp và Phòng Thương Mại mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với tất cả các đối tác nhập cư  và cam kết cung cấp các hỗ trợ cần thiết để tất cả những người nhập cư mới đến của chúng tôi có được một quá trình chuyển đổi và hòa nhập suôn sẻ nhất”, ông Krista Ross, Giám đốc điều hành của Phòng Thương Mại Fredericton tuyên bố. “Chính quyền tỉnh bang nên được ghi nhận cho khoản đầu tư này, vì sẽ mang lại lợi ích lâu dài và thiết thực cho khu vực. Tôi cũng lưu ý rằng cùng với chính phủ liên bang và thành phố, tỉnh bang New Brunswick từ lâu luôn là đơn vị ủng hộ mạnh mẽ chương trình nhập cư theo nhiều cách khác nhau. “

Chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp dành cho Doanh Nhân Nhập Cư Fredericton đầu tiên ra mắt vào năm 2009 – như là chương trình đầu tiên của loại hình này ở Canada. Chương trình cho phép các doanh nghiệp nhập cư cơ hội để tìm hiểu về kinh doanh tại New Brunswick thông qua các buổi đào tạo cơ bản và được kết hợp với các chuyên gia kinh doanh địa phương, theo nguyên tắc một doanh nhân địa phương sẽ hỗ trợ trực tiếp một doanh nhân nhập cư, cũng như cơ hội mở rộng quan hệ và kết nối doanh nghiệp. Từ khi thành lập, chương trình hiện đã phát triển tại Moncton, Saint John, Bathurst và Edmundston.

Với hơn 950 thành viên, Phòng Thương Mại Fredericton là một trong những phòng thương mại lớn nhất của khu vực Đại Tây Dương Canada thương mại. Là một tổ chức kinh doanh năng động, Phòng Thương mại Fredericton đang tích cực tham gia xây dựng chính sách mang ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các thành viên của chúng tôi và của môi trường kinh doanh của Canada.

Liên lạc: Janet Moser, điều phối viên của chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp dành cho Doanh Nhân Nhập Cư (506) 451-9745
hoặc Krista Ross, Giám đốc điều hành  Phòng Thương mại Fredericton

(Cre: Phòng thương mại Fredericton- Tiếng nói của doanh nghiệp)