Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Hive/Business Mentorship Program Hỗ Trợ Doanh Nhân Di Dân

Nhận tin tức mới
Chương Trình Hive/Business Mentorship Program Hỗ Trợ Doanh Nhân Di Dân
19/06/2015

Chính quyền tỉnh bang New Brunswick đã hợp tác với Phòng Thương mại Fredericton để vận hành một chương trình để tiếp tục hỗ trợ các doanh nhân nhập cư ở các khu vực Fredericton.

Chương trình, được gọi là “Hive”, là một vườn ươm doanh nghiệp này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách cung cấp cho họ hỗ trợ, không gian, đào tạo, và cơ hội kết nối trong khi họ chuẩn bị kế hoạch kinh doanh của họ. Một chương trình tương tự đã được đưa ra tại Moncton năm ngoái như một dự án thí điểm.

“The Hive đại diện cho định hướng sáng tạo của chính phủ chúng tôi để hỗ trợ doanh nhân nhập cư,” Bộ trưởng Bộ Giáo dục sau trung học, Đào tạo và Lao động, ông Jody Carr nói. “Trong thực tế, nó là chương trình đầu tiên và duy nhất của loại hình này ở Canada. Chúng ta đã thấy những thành công với Moncton Hive, và tự tin đầu tư của chúng tôi cho chương trình này tại Fredericton sẽ chứng minh bằng hiệu quả trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp nhập cư mới phát triển”.

Chương trình thực hiện cho người tham gia trong các chương trình Hỗ trợ kinh doanh nhập cư (Business Immigrant Mentorship Program) , mà còn được vận hành thông qua Phòng Thương mại Fredericton.

“Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng chương trình của chúng tôi cho các doanh nhân nhập cư sau khi đi tiên phong trong chương trình Hỗ trợ kinh doanh nhập cư (Business Immigrant Mentorship Program)“, Krista Ross, giám đốc điều hành Phòng Thương mại Fredericton cho biết. “Tạo ra một môi trường mà các doanh nhân nhập cư thoải mái đặt câu hỏi, giúp họ tìm hiểu về kinh doanh tại đất nước này và khuyến khích hội nhập toàn diện vào cộng đồng là ưu tiên hàng đầu cho cả căn phòng và chính quyền tỉnh bang. Chúng tôi đang làm những điều tuyệt vời ở New Brunswick và chắc chắn thành công trong kinh doanh bắt đầu với chương trình chúng tôi đang tiến hành”.

Tại Fredericton, Hive đã ký kết một thỏa thuận đối tác cộng đồng để cung cấp cho người tham gia quyền lợi thành viên của Planet Hatch. Điều này cho phép họ có cơ hội được kết nối với đào tạo, tư vấn và kết nối cơ hội phát triển kinh doanh. Một không gian phòng họp, khu vực tư vấn và văn phòng cho thuê công cộng cũng có sẵn cho thành viên.

Những người tham gia Hive cũng có có quyền truy cập vào các dịch vụ của Ignite Fredericton, một cơ quan phát triển kinh tế mới mang đến hỗ trợ về tư vấn và các công cụ cho các doanh nghiệp trong khu vực Fredericton.

“Chính phủ của chúng tôi nhận ra rằng để hỗ trợ đầy đủ cho mọi người, kỹ năng và công ăn việc làm, và để giúp củng cố nền kinh tế của chúng ta, chúng ta cần phải cung cấp các môi trường cần thiết cho những ý tưởng mới phát triển và cho các doanh nghiệp phát triển”, Carr cho biết. “Chương trình này sẽ thực hiện chính xác những điều đó, mà còn giúp người di dân kết nối đầy đủ với cộng đồng mới của họ.”

Liên hệ để tham gia

Janet Moser, Điều phối viên chương trình

Business Immigrant Mentorship Program Co-ordinator, Fredericton Chamber of Commerce, 506-451-9745.