Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang PEI Yêu Cầu Bắt Buộc Chứng Chỉ IELTS

Nhận tin tức mới
24/04/2012
Văn phòng di trú PEI công bố thay đổi các chính sách từ ngày hôm nay. Những thay đổi và hướng dẫn thi hành được tóm tắt dưới đây và có hiệu lực ngay lập tức.

Thay đổi quan trọng là việc bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS
 • Hồ sơ có thể được nộp ban đầu mà không có kết quả IELTS. Tuy nhiên, kết quả thi chứng chỉ IELTS bản gốc phải được nộp trước khi đương đơn được mời phỏng vấn.
 • Nếu hồ sơ được gửi mà không có kết quả IELTS, và sau đó khách hàng không thể đáp ứng mức IELTS yêu cầu tối thiểu, hồ sơ sẽ không được chấp nhận, và đương đơn sẽ bị mất phí thụ lý hồ sơ.
 • Số điểm IELTS tối thiểu yêu cầu vẫn còn ở mức 3,5 (số điểm trung bình).
Tuy nhiên, không còn lựa chọn ký quỹ ngôn ngữ trong trường hợp có điểm số thấp hơn mức yêu cầu.
 • Vào tháng 1 năm 2013, yêu cầu ngôn ngữ của chương trình tỉnh bang PEIPNP sẽ thay đổi CLB cấp độ 4 (tương đương với điểm IELTS tối thiểu là 4.0 kỹ năng nói, 4.5 kỹ năng nghe, 3.5 kỹ năng đọc, và 4.0 kỹ năng viết).
IELTS – Miễn Trừ
 • Nếu người nộp đơn đã tham dự một chương trình sau trung học giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, ông có thể không cần nộp kết quả IELTS. Thay vào đó, ông phải cung cấp các tài liệu khác hỗ trợ khả năng ngôn ngữ của mình.
 • Trong trường hợp người nộp đơn chứng minh trình độ cao về tiếng Anh này sẽ không được phép có một thông dịch viên tại cuộc phỏng vấn, và có thể được yêu cầu thi IELTS sau này (nếu người phỏng vấn cảm thấy anh ta không thể giao tiếp tiếng Anh hiệu quả).
Net Worth – Việc đánh giá tài sản và bất động sản
 • Nếu một bất động sản được khai trong tài sản ròng của đương đơn, thì cần có thẩm định tài sản để chứng minh
 • Việc thẩm định phải được chuẩn bị bởi một công ty chuyên nghiệp có chứng nhận hành nghề thẩm định bất động sản
 • Việc thẩm định phải phù hợp cho việc vay nợ (không có thể nói rằng việc thẫm định chỉ dành cho mục đích di trú)
 • Các đương đơn phải cung cấp tài liệu chứng minh giá mua của tất cả các bất động sản thuộc sở hữu bởi đương đơn chính và người phối ngẫu.
Mẫu đơn B-9 và B-12- Thay đổi về qui trình
 • Mẫu đơn B-9 đến B-12 sẽ được yêu cầu nộp tại cuộc phỏng vấn.
 • Mẫu B-9 phải được ký trong các cuộc phỏng vấn (không được ký trước)
 • Ngoài ra, hiện nay tất cả các đương đơn cho chương trình tỉnh bang PEI phải tài liệu chứng mính nguồn gốc cho mức yêu cầu tài sản tối thiểu 400.000 CAD. Điều đó có nghĩa là, đương đơn phải có thể cung cấp tài liệu chứng từ cho thấy rằng họ kiếm được 400.000 CAD thông qua các nỗ lực riêng của họ (thu nhập từ việc làm, thu nhập từ cho thuê tài sản, thu nhập đầu tư, thu nhập từ cổ tức công ty, …). Khoản 400.000 CAD này không thể  là tài sản được cho tặng, hoặc cho vay cho người nộp đơn.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com