Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang PEI Chính Thức Tăng Mức Yêu Cầu Về Tài Sản Và Mức Đầu Tư

Nhận tin tức mới
Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang PEI Chính Thức Tăng Mức Yêu Cầu Về Tài Sản Và Mức Đầu Tư
05/06/2013

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) đã thông bào chính thức thay đổi 1 số tiêu chí chương trình nhập cư tỉnh bang Prince Edward Island (PEI), cũng như các qui định về quy trình.

Thay đổi có hiệu lực ngay khi ra thông báo (23 tháng 5 năm 2013) và áp dụng với bất kỳ hồ sơ di trú mới nộp vào chương trình di trú tỉnh bang PEI kể từ 23 tháng 5 năm 2013.

Tóm tắt một số thay đổi quan trọng:

  • Thay đổi hệ thống chấm điểm để phản ánh tốt hơn các yêu cầu của chương trình. Thay đổi bao gồm việc làm rõ yêu cầu về ngôn ngữ. Chứng chỉ IELTS chỉ có giá trị tính điểm trong vòng 2 năm từ ngày thi. Điểm dành cho khả năng hòa nhập dựa vào yếu tố các mối liên hệ gia đình tại PEI cũng được cập nhật.
  • Về diện di trú với Giấy Phép Làm Việc, một khi giấy phép làm việc được tỉnh bang cấp thì đương đơn không thể thay đổi sang diện khác.
  • Tăng yêu cầu tối thiểu về tài sản lên mức 600,000 CAD.
  • Phần yêu cầu ký quỹ tăng lên 150,000 CAD. Phần tăng thêm 50,000 CAD dùng cho mối ràng buộc về cư trú – sau khi đương đơn đã sống ở PEI 6 tháng, họ có thể nộp hồ sơ để nhận hoàn 25,000 CAD lý quỹ và sau khi đương đơn sống ở PEI trên 12 tháng, họ có thể nộp đơn để nhận khoản ký quỹ cư trú 25,000 CAD còn lại.

Tất cả thay đổi được cập nhật trên website chính thức của tỉnh bang PEI, nhiều mẫu đơn sẽ thay đổi. Vui lòng tham khảo website chính thức của tỉnh bang PEI để cập nhật.

(Cre: PEI Immigration)