Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Doanh Nhân Manitoba Tăng Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ Và Phát Hành Chứng Thư Đề Cử Tỉnh Bang Lên 12 Tháng

Nhận tin tức mới
Chương Trình Doanh Nhân Manitoba Tăng Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ Và Phát Hành Chứng Thư Đề Cử Tỉnh Bang Lên 12 Tháng
29/11/2012

Từ tháng 9 năm 2012, Diện Doanh Nhân theo Chương Trình Hỗ Trợ Tỉnh Bang Manitoba sẽ gia tăng thời gian thụ lý hồ sơ từ lúc nhận bộ hồ sơ hoàn chỉnh (sau khi đương đơn hoàn tất chuyến khảo sát và phỏng vấn tại tỉnh bang) cho đến khi phát hành chứng thư yêu cầu ký quỹ và đề cử tỉnh bang lên 12 tháng.

Trích văn bản chính thức từ tỉnh bang Manitoba

“Hồ sơ di trú theo diện doanh nhân chương trình Hỗ trợ tỉnh bang sẽ được thụ lý trong vòng 12 tháng từ ngày nhận được thư xác nhận bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Trong quá trình thụ lý hồ sơ, Viên Chức Di Trú có thể yêu cầu thêm chứng từ bổ sung để hiểu rõ hơn về hồ sơ.

Vui lòng không liên hệ văn phòng Manitoba để hỏi về tình trạng hồ sơ cho đến khi hết thời hạn thụ lý 12 tháng. Thời gian sử dụng để trả lời những câu hỏi về tình trạng hồ sơ sẽ chiếm mất thời gian cần thiết để thụ lý hồ sơ di trú của bạn. Chúng tôi trân trọng sự thấu hiểu và hợp tác của các bạn.

Vui lòng chỉ liên hệ văn phòng tỉnh bang khi có thay đổi về cá nhân, gia đình, công việc kinh doanh, bao gồm những thay đổi về địa chỉ, tình trạng hôn nhân, số thành viên trong gia đình, hay thay đổi về kế hoạch kinh doanh. Trong những trường hợp này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản và lưu ý ghi rõ ngày sinh và số hồ sơ của bạn”.

(Cre: Manitoba Immigration)