Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Định Cư Doanh Nhân Tỉnh Bang British Columbia Tạm Ngưng Dòng Xét Duyệt Nhanh

Nhận tin tức mới
Chương Trình Định Cư Doanh Nhân Tỉnh Bang British Columbia Tạm Ngưng Dòng Xét Duyệt Nhanh
20/11/2012
Từ ngày 15 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực ngay lập tức, dòng xét duyệt nhanh (Fast Track) đối với diện nhập cư doanh nhân tỉnh bang British Columbia (BC) được tạm ngưng để nhằm rà soát lại tính hiệu quả của chương trình trong việc tạo việc làm và phát triển kinh tế cho tỉnh bang.
Các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép tỉnh bang đề cử tuyển chọn các ứng cử viên mỗi năm nộp đơn xin thường trú  thông qua Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada.
Từ năm 2007, chương trình đề cử tỉnh bang BC đã đề cử trên 17,000 cá nhân, trong đó khoảng 16,600 công nhân lành nghề và 400 người nhập cư diện kinh doanh. Đề cử trong diện kinh doanh đã đầu hơn 700 triệu CAD và tạo ra hơn 1,600 việc làm mới, 1/2 trong số đó đã được tạo ra bên ngoài vùng khu vực Vancouver.

Thông qua dòng Xét Duyệt Nhanh các ứng viên doanh nhân mà nhận được giấy phép lao động do chương trình tỉnh bang hỗ trợ đã đến BC thành lập doanh nghiệp của họ có thể yêu cầu được đề cử ngay lập tức để nộp đơn thường trú nếu họ đóng ký quỹ 125,000 CAD với tỉnh bang.
Ký quỹ này được hoàn trả không kèm lãi cho các ứng cử viên theo dòng Xét Duyệt Nhanh khi họ thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng thực hiện với tỉnh bang của họ, nhưng sẽ mất nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ của họ.
Cách làm này khác với quá trình đề cử thông thường là không có ký quỹ, nhưng các ứng viên chỉ được đề cử khi họ đã thành lập một doanh nghiệp.

Từ năm 2007, 26 ứng cử viên dòng Xét Duyệt Nhanh đã thành công hoàn thành thỏa thuận hoạt động của họ, so với 261 đề cử các ứng viên kinh doanh thông qua quá trình đề cử thông thường. Việc rà soát lại sẽ xem xét liệu tùy chọn Xét Duyệt Nhanh hiện tạihỗ trợ vai trò của chương trình tỉnh bang PNP trong tạo việc làm trong khu vực góp phần vào khả năng cạnh tranh của BC trong việc thu hút thêm người nhập cư kinh doanh của BC không.

Đình chỉ tùy chọn đề cử Xét Duyệt Nhanh sẽ không ảnh hưởng đến quá trình đánh giá các hồ sơ doanh nhân PNP. Tất cả các hồ sơ sẽ tiếp tục được đánh giá, các ứng viên đã được phê duyệt sẽ có thể nhận đề cử thông qua quá trình đề cử thông thường.

Bộ trưởng Bộ Du lịch, Việc làm và Đào tạo Kỹ năng và Lao động dự kiến ​​sẽ hoàn thành đánh giá tùy chọn Xét Duyệt Nhanh trong vòng 60 ngày tới, và sau đó sẽ thực hiện những thay đổi để đảm bảo hiệu quả liên tục của dòng kinh doanh của chương trình tỉnh bang BC.
Bộ trưởng Bộ Du lịch, Việc làm và Đào tạo Kỹ năng, Lao động Pat Bell cho biết – Trước hết, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ chương trình nào mang con người đến British Columbia sẽ tạo ra công ăn việc làm và khuyến khích đầu tư kinh tế hiệu quả nhất có thể. Quá trình đề cử thông thường đã chứng minh thành công, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng tất cả các khía cạnh của chương trình PNP đang đạt được những kết quả mong muốn. tôi muốn nhấn mạnh rằng việc đình chỉ tạm ​​thời của tùy chọn Xét Duyệt Nhanh sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai đi qua quá trình đề cử thông thường, quá trình này đã chứng minh là một công cụ hiệu quả để tạo ra công ăn việc làm phát triển kinh tế”.
(Cre: newsroom.gov.bc.ca)