Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Định Cư Diện Tốt Nghiệp Thạc Sĩ Tại Ontario Nhận Đủ Đơn Trong Ngay Ngày Mở Cửa

Nhận tin tức mới
Chương Trình Định Cư Diện Tốt Nghiệp Thạc Sĩ Tại Ontario Nhận Đủ Đơn Trong Ngay Ngày Mở Cửa
14/05/2017
Chương trình định cư diện tốt nghiệp thạc sĩ tại Ontario vừa mở cửa 1 tháng 5. năm 2017 đã nhanh chóng nhận đủ đơn ngay trong cùng ngày.
Dòng tốt nghiệp tiến sĩ tại Ontario tiếp tục nhận đơn từ ngày 1 tháng 5 năm 2017.
Vào ngày mở cửa nhận đơn đợt trước vào tháng 2. 2017, dòng tốt nghiệp thạc sĩ tại Ontario cũng hết hạn mức sớm, sau đó dòng tiến sĩ cũng hết hạn mức ngay chỉ trong vài ngày mở cửa. Hai dòng chương trình được xem là con đường phổ biến để sinh viên tốt nghiệp ở lại và định cư Canada.
Như Bộ di trú Ontario cho biết, chương trình sẽ mở cửa nhận đơn và đóng không theo kỳ hạn và không thường xuyên mà tùy thuộc vào hạn mức liên bang dành cho tỉnh bang.
(Cre: CIC)