Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Định Cư Saskatchewan (SINP ) Thay Đổi Đầu Năm 2014

Nhận tin tức mới
Chương Trình Định Cư Saskatchewan (SINP ) Thay Đổi Đầu Năm 2014
19/11/2013
Chương trình đề cử di dân Saskatchewan ( SINP ) công bố cải tiến cho các chương trình dựa trên đầu vào đóng góp ý kiến từ các bên liên quan và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả chương trình.

 

Những thay đổi này sẽ đảm bảo rằng các chương trình tiếp tục mang lại kết quả tích cực liên quan đến thu hút, an cư và duy trì các ứng viên đề cử tỉnh bang và gia đình của họ định cư Saskatchewan.
Các chương trình SINP tập trung cải tiến liên tục nhằm nâng cao khả năng đáp ứng thị trường lao động của chương trình và duy trì tỷ lệ cao trong việc giữ chân người định cư.

Những thay đổi chương trình sẽ có hiệu lực ngày 02 tháng 1 năm 2014 , khi việc nhận đơn theo tiêu chí hiện tại kết thúc vào 31 tháng 12 2013 . Tất cả các hồ sơ nhận vào hoặc sau ngày 02 tháng 1 năm 2014 sẽ áp dụng các tiêu chí chương trình mới. Các hồ sơ nhận vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 2013 sẽ được xử lý theo các tiêu chuẩn trước đó trừ khi yêu cầu chuyển sang các yêu cầu hội đủ điều kiện mới được thực hiện cho các chương trình SINP .

Hệ thống ứng dụng trực tuyến
Các chương trình SINP sẽ khởi động một hệ thống độc quyền điện tử cho việc nộp đơn vào ngày 2 tháng 1 năm 2014 . Hệ thống trực tuyến mới ( một hệ thống không cần giấy tờ ) sẽ làm tăng hiệu quả bằng cách loại bỏ thời gian dành cho việc nhập dữ liệu , quản lý và giảm tiêu thụ giấy tờ.

Những Thay đổi chương trình
Chín loại và tiểu thể loại của các chương trình SINP đã được kết hợp thành ba loại chính:
  • Nhân viên quốc tế có tay nghề,
  • Kinh nghiệm Saskatchewan ,và
  • Doanh nhân và chủ trang trại.

Thay đổi đã được áp dụng cho các tiêu chí để nâng cao hiệu quả chương trình và cải thiện kết quả chương trình. Chi tiết tham khảo 
tại đây
(Cre: Saskatchewan Immigration)